2015-07-17 06:00

2015-07-17 06:31

Segermo bygger nya E18

TRAFIK: Karlstadsföretaget blir huvudentreprenör för bygget över Sörmon

Det blir det Karlstadbaserade bolaget Segermo entreprenad som får bygga nya E18 över Sörmon väster om Karlstad. Man vann anbudet mot de stora drakarna.
– Ordern är värd 200 miljoner kronor. Nu behöver vi nyanställa, säger vd:n Daniel Pettersson.

I konkurrens med landets största byggbolag var det Segermo entreprenad som drog det längsta strået i anbudsstriden om att få bygga nya E18 över Sörmon.

Man lade helt enkelt det lägsta budet.

– Jättekul, men det var väldigt jämnt. Det här är en milstolpe för oss. Ordern är värd 200 miljoner kronor och den största vi tagit hem. Fram till nu var en järnvägsutbyggnad i Askersund värd 70 miljoner kronor vår största projekt.

”Extra roligt”

– Det är extra roligt att vi får anlägga nya E18 eftersom det är på hemmaplan för oss. Det är sällan det genomförs så stora byggsatsningar i Värmland, säger Daniel Pettersson.

Storordern innebär att Segermo entreprenad måste utöka verksamheten.

– Ja, nu behöver vi nyanställa. Det handlar om sex, sju personer. I övrigt är grundstommen klar och vi kommer även att hyra och köpa in tjänster. Dessutom får vi minst ett 25-tal underentreprenörer.

Den västra delen av den nya E18-sträckan är redan skogsavverkad och det blir också där som markarbetena drar i gång.

– Det blir i september och vägen ska stå färdig i oktober 2017, medan toppbeläggningen läggs under 2018. Vi börjar alltså längst västerut och arbetar oss österut. Det blir först under nästa år som vi kommer att synas intill dagens väg.

Naturskyddet viktigt

Nya E18 kommer att gå i en helt ny och sydligare sträckning under fyra av den sju kilometer långa sträckan medan den östligaste delen innebär en breddning av dagens väg.

– Här ska vi sätta upp barriärer eller vajerräcken mellan den vanliga trafiken och byggtrafiken som skydd. De största utmaningarna blir hänsynen till miljön med tanke på grundvattentäkten och naturreservatet.

– Vi kommer att ha ett speciellt miljöprogram med bland annat vattenskyddsåtgärder, skydd för den artrika naturen som bland annat består av sandödlor. Även breddnigen längs befintlig väg blir en utmaning, säger Daniel Pettersson.

Vägprojektet innehåller förutom fyrfilig vajerväg även två trafikplatser, en rastplats, en viltpassage och en ny gång- och cykelväg längs dagens E18. Projektet beräknas kosta cirka 440 miljoner kronor.

I konkurrens med landets största byggbolag var det Segermo entreprenad som drog det längsta strået i anbudsstriden om att få bygga nya E18 över Sörmon.

Man lade helt enkelt det lägsta budet.

– Jättekul, men det var väldigt jämnt. Det här är en milstolpe för oss. Ordern är värd 200 miljoner kronor och den största vi tagit hem. Fram till nu var en järnvägsutbyggnad i Askersund värd 70 miljoner kronor vår största projekt.

”Extra roligt”

– Det är extra roligt att vi får anlägga nya E18 eftersom det är på hemmaplan för oss. Det är sällan det genomförs så stora byggsatsningar i Värmland, säger Daniel Pettersson.

Storordern innebär att Segermo entreprenad måste utöka verksamheten.

– Ja, nu behöver vi nyanställa. Det handlar om sex, sju personer. I övrigt är grundstommen klar och vi kommer även att hyra och köpa in tjänster. Dessutom får vi minst ett 25-tal underentreprenörer.

Den västra delen av den nya E18-sträckan är redan skogsavverkad och det blir också där som markarbetena drar i gång.

– Det blir i september och vägen ska stå färdig i oktober 2017, medan toppbeläggningen läggs under 2018. Vi börjar alltså längst västerut och arbetar oss österut. Det blir först under nästa år som vi kommer att synas intill dagens väg.

Naturskyddet viktigt

Nya E18 kommer att gå i en helt ny och sydligare sträckning under fyra av den sju kilometer långa sträckan medan den östligaste delen innebär en breddning av dagens väg.

– Här ska vi sätta upp barriärer eller vajerräcken mellan den vanliga trafiken och byggtrafiken som skydd. De största utmaningarna blir hänsynen till miljön med tanke på grundvattentäkten och naturreservatet.

– Vi kommer att ha ett speciellt miljöprogram med bland annat vattenskyddsåtgärder, skydd för den artrika naturen som bland annat består av sandödlor. Även breddnigen längs befintlig väg blir en utmaning, säger Daniel Pettersson.

Vägprojektet innehåller förutom fyrfilig vajerväg även två trafikplatser, en rastplats, en viltpassage och en ny gång- och cykelväg längs dagens E18. Projektet beräknas kosta cirka 440 miljoner kronor.

Snabbväxande bolag

Segermo entreprenad bildades 2012 av Hans Johnsen och Daniel Pettersson. Båda har lång erfarenhet från branschen och sedan dess har bolaget växt snabbt.

Nu har man 40 anställda och en omsättning på 300 miljoner kronor.

Företaget arbetar mycket med järnvägsbyggnationer, men gör även annat.

Man byggde bland annat ut den första etappen av Sannafältet sportcenter i Karlstad och har gjort markarbetena vid bygget av Löfbergs nya höglager i Välsviken.