2015-07-17 08:46

2015-07-17 11:24

De tar fram nytt verktyg
för datasäkerhet

Surfa lugnt! Paranoida internetanvändare kan nu slappna av. Karlstads Universitet håller på med ett verktyg för att göra nätet säkrare.

På Datavetenskapen på Karlstads Universitet håller de just nu på med en ny programvara.
Genomsynlig som tjänsten heter ska hjälpa användare att ha bättre överblick över vilka uppgifter de lämnar ut på nätet.

- Många använder molntjänster, som exempelvis dropbox, utan att veta vilka uppgifter de lämnar ut, säger Simone Fischer-Hübner. projektledare för Genomsynlig.

Det kan handla om informationslagring som användaren inte själv har gått med på. Genom att lämna ut vissa uppgifter om dig själv kan olika tjänster få ut andra uppgifter och profilera vem du är. Molntjänsterna är många gånger kopplade till andra företag som kan ta del av informationen.

- Om du gillat något på facebook kan företag få tillgång till din andra aktivitet där, säger Simone Fischer-Hübner.

Projektledaren betonar att många är omedvetna om att molntjänster på internet är mer än bara förvaring av bilder.

Profileringen av ditt internetanvändande, och därmed av dig, kan missbrukas genom att arbetsgivare kollar upp känsliga uppgifter om dig. Genom analysverktyg kan arbetsgivare eller andra företag analysera sociala medier och få ut uppgifter om exempelvis dina politiska åsikter eller om du är gravid .

Med Genomskinlig hoppas Simone Fischer-Hübner att användadet ska bli säkrare och att användare har bättre koll på vilka uppgifter om en själv som finns tillgängliga online. 

 

På Datavetenskapen på Karlstads Universitet håller de just nu på med en ny programvara.
Genomsynlig som tjänsten heter ska hjälpa användare att ha bättre överblick över vilka uppgifter de lämnar ut på nätet.

- Många använder molntjänster, som exempelvis dropbox, utan att veta vilka uppgifter de lämnar ut, säger Simone Fischer-Hübner. projektledare för Genomsynlig.

Det kan handla om informationslagring som användaren inte själv har gått med på. Genom att lämna ut vissa uppgifter om dig själv kan olika tjänster få ut andra uppgifter och profilera vem du är. Molntjänsterna är många gånger kopplade till andra företag som kan ta del av informationen.

- Om du gillat något på facebook kan företag få tillgång till din andra aktivitet där, säger Simone Fischer-Hübner.

Projektledaren betonar att många är omedvetna om att molntjänster på internet är mer än bara förvaring av bilder.

Profileringen av ditt internetanvändande, och därmed av dig, kan missbrukas genom att arbetsgivare kollar upp känsliga uppgifter om dig. Genom analysverktyg kan arbetsgivare eller andra företag analysera sociala medier och få ut uppgifter om exempelvis dina politiska åsikter eller om du är gravid .

Med Genomskinlig hoppas Simone Fischer-Hübner att användadet ska bli säkrare och att användare har bättre koll på vilka uppgifter om en själv som finns tillgängliga online.