2015-07-16 11:24

2015-07-16 11:24

Två broarbeten skapar köer i centrala Karlstad

KARLSTAD: Både Klaraborgsbron och Mejeribron ska renoveras

Trafikstockning. Räkna med en hel del köer i centrala Karlstad i augusti. Då ska det bytas beläggning på Klaraborgsbron och de fyra körfälten minskas till två. Vänstersväng förbjuds.
Och med start den 24 augusti ska även Mejeribron över E18 mellan Våxnäs och Gruvlyckan renoveras.

Klaraborgsbron som leder över Klarälven i centrala Karlstad trafikeras av så mycket som 30 000 fordon per dag. Det skapar mycket slitage och nu ska bron rustas.

– Vi ska byta ut beläggningen med start den 10 augusti. Allt det gamla tas bort och därefter läggs först asfalt och ovanpå den en väldigt lättflytande betong som fördelas ut med gummirakor.

– Det var åtta, tio år sedan detta senast gjordes och nu är det dags igen, konstaterar projektledaren Stefan Prochazka.

Arbetena ska pågå under vecka 33 och 34 och detta kommer förstås att orsaka en hel del köer.

Får köra runt

– Dagens fyra körfält minskas till två och samtidigt blir det förbjudet att svänga vänster mot Mariebergsskogen respektive vänster in på Våxnäsgatan.

– De som ska mot Mariebergsskogen/Hammarö får köra via centrum och förbi Löfbergsskrapan och de som ska in på Våxnäsgatan får köra ner till rondellen vid Tingvallahallarna och vända där.

Den 24 augusti inleds även renoveringen av Mejeribron som leder trafiken över E18 mellan Våxnäs och Gruvlyckan. Här ska tätskikt och beläggning bytas liksom räcken.

– Arbetet ska pågå fram till i slutet av oktober och det blir enfiligt över bron. Trafiken kommer ledas med trafikljus. Det blir även förbjudet att svänga vänster ut på Mejerigatan för bilisterna från Gruvlyckan. De får i stället svänga höger och köra via Skoghallsvägen.

Skjuter upp projekt

Renoveringen av Tingvallabron där det har upptäckts skador och som skulle ha åtgärdats i höst flyttas till våren nästa år. Den kolfiberförstärkning som ska göras kräver nämligen minst åtta plusgrader.

Klaraborgsbron som leder över Klarälven i centrala Karlstad trafikeras av så mycket som 30 000 fordon per dag. Det skapar mycket slitage och nu ska bron rustas.

– Vi ska byta ut beläggningen med start den 10 augusti. Allt det gamla tas bort och därefter läggs först asfalt och ovanpå den en väldigt lättflytande betong som fördelas ut med gummirakor.

– Det var åtta, tio år sedan detta senast gjordes och nu är det dags igen, konstaterar projektledaren Stefan Prochazka.

Arbetena ska pågå under vecka 33 och 34 och detta kommer förstås att orsaka en hel del köer.

Får köra runt

– Dagens fyra körfält minskas till två och samtidigt blir det förbjudet att svänga vänster mot Mariebergsskogen respektive vänster in på Våxnäsgatan.

– De som ska mot Mariebergsskogen/Hammarö får köra via centrum och förbi Löfbergsskrapan och de som ska in på Våxnäsgatan får köra ner till rondellen vid Tingvallahallarna och vända där.

Den 24 augusti inleds även renoveringen av Mejeribron som leder trafiken över E18 mellan Våxnäs och Gruvlyckan. Här ska tätskikt och beläggning bytas liksom räcken.

– Arbetet ska pågå fram till i slutet av oktober och det blir enfiligt över bron. Trafiken kommer ledas med trafikljus. Det blir även förbjudet att svänga vänster ut på Mejerigatan för bilisterna från Gruvlyckan. De får i stället svänga höger och köra via Skoghallsvägen.

Skjuter upp projekt

Renoveringen av Tingvallabron där det har upptäckts skador och som skulle ha åtgärdats i höst flyttas till våren nästa år. Den kolfiberförstärkning som ska göras kräver nämligen minst åtta plusgrader.