2015-07-16 11:36

2015-07-16 11:37

Kräver kommunen på stort belopp

KARLSTAD

Försäkringsbolaget Moderna försäkringar kräver Karlstads kommun på sammanlagt 391 518 kronor. Så mycket har bolaget betalat ut till en försäkringstagare efter att en villa i Väse drabbats av vattenskador. Skadorna uppstod enligt bolaget förra sommaren efter ett baktryck i det kommunala avloppssystemet.

– Kommunen ska nu utreda vad som har hänt och om felet ligger helt hos oss får vi stå för kostnaderna. Det kan även bli frågan om en förlikning, säger Bror Persson, tillförordnad VA-chef.

Försäkringsbolaget Moderna försäkringar kräver Karlstads kommun på sammanlagt 391 518 kronor. Så mycket har bolaget betalat ut till en försäkringstagare efter att en villa i Väse drabbats av vattenskador. Skadorna uppstod enligt bolaget förra sommaren efter ett baktryck i det kommunala avloppssystemet.

– Kommunen ska nu utreda vad som har hänt och om felet ligger helt hos oss får vi stå för kostnaderna. Det kan även bli frågan om en förlikning, säger Bror Persson, tillförordnad VA-chef.