2015-07-15 20:18

2015-07-16 06:17

Kommunen stäms på 120 000

KARLSTAD

Karlstads kommun stäms i Arbetsdomstolen av Fackförbundet Kommunal efter en i vårdpersonalen sagts upp för att ha bränt en vårdtagare i duschen.

Enligt målsägande finns inte fog för anklagelserna. Vårdpersonalen menar att vårdtagaren inte ens blev duschad vid tillfället eftersom denne bett om att få bli tvättad i sängen. Vårdtagaren ska heller inte ha klagat över smärtor under tvättningen.

Facket kräver att uppsägningen rivs upp och yrkar på skadestånd om 120 000 kronor.

Enligt målsägande finns inte fog för anklagelserna. Vårdpersonalen menar att vårdtagaren inte ens blev duschad vid tillfället eftersom denne bett om att få bli tvättad i sängen. Vårdtagaren ska heller inte ha klagat över smärtor under tvättningen.

Facket kräver att uppsägningen rivs upp och yrkar på skadestånd om 120 000 kronor.