2015-07-11 06:00

2015-07-11 06:00

Bro behöver stöttas upp

GLAPP

Men inget ras.

Bron över kanalen mellan Norra Strandgatan och Tage Erlandergatan, vid Karlstad CCC, har väckt uppmärksamhet efter misstankar om ras, men enligt kommunens trafik- och gatuchef Håkan Eriksson finns det ingenting att oroa sig för.

– Bron glappar lite när det blir hög påfrestning, men det är något som vi känner till och ska åtgärda. Vi ska göra en mindre reparation i höst, säger han.

 

 

Bron över kanalen mellan Norra Strandgatan och Tage Erlandergatan, vid Karlstad CCC, har väckt uppmärksamhet efter misstankar om ras, men enligt kommunens trafik- och gatuchef Håkan Eriksson finns det ingenting att oroa sig för.

– Bron glappar lite när det blir hög påfrestning, men det är något som vi känner till och ska åtgärda. Vi ska göra en mindre reparation i höst, säger han.