2015-07-10 06:00

2015-07-10 06:00

Ser ljust på framtiden

VÄRMLAND: Värmlands matproducenter mobiliserar

Att tiderna är tuffa för många av Värmlands lantbrukare har konstaterats gång på gång. Men starka motkrafter är i rörelse. Breda samarbeten har inletts och efterfrågan på närproducerat fortsätter öka.

Flera olika initiativ har under de senaste åren tagits för att stärka de värmländska livsmedelsproducenternas konkurrenskraft.

NWT har tidigare rapporterat om bland annat Matregion Värmland, ett projekt som drivs av branschföreningen Nifa. I dagsläget samlar man ett 40-tal av länets matproducenter.

– Vi är den samordnande part som får producenterna att träffas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans blir vi starkare och kan attrahera konsumenter på ett helt annat sätt. Våra medlemmar ser sig som kollegor snarare än konkurrenter och vill verka för varandra, säger Anneli Romany Engström, verksamhetsledare för Nifa.

Miljonbidrag

Projektsatsningen sträcker sig över tre år och har nyligen fått loss resurser på sammanlagt 7,2 miljoner via bidrag från Region Värmland, EU och ett antal kommuner.

– Ett viktigt steg för oss! Det här gör att våra medlemmar får tillgång till expertis de annars inte skulle ha råd med. Vi kommer låta dem träffa konsulter som kan vidareutbilda dem i allt ifrån produktutveckling till marknadsföring.

Från Nifas sida ser man redan positiva effekter av samarbetet.

– När vi mäter omsättningstal och antal anställda ser vi en försiktigt positiv utveckling jämfört med övriga län i landet. Vår konkurrenskraft ökar, konstaterar Anneli Romany Engström.

Mobiliserar

Föreningen Värmlandsmat är sedan 2013 ansluten till Nifa och är en samling av ett 50-tal småskaliga livsmedelsproducenter. Även här ser man positivt på utvecklingen.

– Vi livsmedelsproducenter har börjat organisera oss och samarbeta på nya sätt. Det är bra drag och alla är engagerade, vill synas och utvecklas, säger Kenneth Greek, ordförande.

– Intresset för närproducerat fortsätter öka. Med stöd från organisationer som Nifa är det få mörka moln på himlen. Men det klart – branschen är ju känslig för politiska beslut både nationellt och i EU, så vindarna kan vända snabbt. Vi får se vilken väg den nya regeringen väljer att gå.

Vill sälja mer

Det är inte bara rent organisatoriskt som matproducenterna mobiliserar. Även på försäljningssidan händer det grejer. Intresseorganisationen Hushållssällskapet startade nyligen upp grossistverksamheten Skafferi Värmland i syfte att underlätta för småskaliga producenter vad gäller logistik, mellanlagring och butiksförsäljning.

– Vi vill att butikerna ska lyfta fram och märka upp det närproducerade. Det lokala, genuina hantverket skapar ett värde för både stad och landsbygd och är dessutom bra för miljön, säger Michael Samstorp, försäljningsansvarig.

Flera olika initiativ har under de senaste åren tagits för att stärka de värmländska livsmedelsproducenternas konkurrenskraft.

NWT har tidigare rapporterat om bland annat Matregion Värmland, ett projekt som drivs av branschföreningen Nifa. I dagsläget samlar man ett 40-tal av länets matproducenter.

– Vi är den samordnande part som får producenterna att träffas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans blir vi starkare och kan attrahera konsumenter på ett helt annat sätt. Våra medlemmar ser sig som kollegor snarare än konkurrenter och vill verka för varandra, säger Anneli Romany Engström, verksamhetsledare för Nifa.

Miljonbidrag

Projektsatsningen sträcker sig över tre år och har nyligen fått loss resurser på sammanlagt 7,2 miljoner via bidrag från Region Värmland, EU och ett antal kommuner.

– Ett viktigt steg för oss! Det här gör att våra medlemmar får tillgång till expertis de annars inte skulle ha råd med. Vi kommer låta dem träffa konsulter som kan vidareutbilda dem i allt ifrån produktutveckling till marknadsföring.

Från Nifas sida ser man redan positiva effekter av samarbetet.

– När vi mäter omsättningstal och antal anställda ser vi en försiktigt positiv utveckling jämfört med övriga län i landet. Vår konkurrenskraft ökar, konstaterar Anneli Romany Engström.

Mobiliserar

Föreningen Värmlandsmat är sedan 2013 ansluten till Nifa och är en samling av ett 50-tal småskaliga livsmedelsproducenter. Även här ser man positivt på utvecklingen.

– Vi livsmedelsproducenter har börjat organisera oss och samarbeta på nya sätt. Det är bra drag och alla är engagerade, vill synas och utvecklas, säger Kenneth Greek, ordförande.

– Intresset för närproducerat fortsätter öka. Med stöd från organisationer som Nifa är det få mörka moln på himlen. Men det klart – branschen är ju känslig för politiska beslut både nationellt och i EU, så vindarna kan vända snabbt. Vi får se vilken väg den nya regeringen väljer att gå.

Vill sälja mer

Det är inte bara rent organisatoriskt som matproducenterna mobiliserar. Även på försäljningssidan händer det grejer. Intresseorganisationen Hushållssällskapet startade nyligen upp grossistverksamheten Skafferi Värmland i syfte att underlätta för småskaliga producenter vad gäller logistik, mellanlagring och butiksförsäljning.

– Vi vill att butikerna ska lyfta fram och märka upp det närproducerade. Det lokala, genuina hantverket skapar ett värde för både stad och landsbygd och är dessutom bra för miljön, säger Michael Samstorp, försäljningsansvarig.