2015-07-10 15:34

2015-07-10 15:59

Brand vid Hedenverket

En barkhög vid Hedenverkets bränsleplan började brinna under fredagen.

Under lunchtid ryckte räddningstjänsten ut till Hedenverkets bränsleplan. Anledningen var att man hade upptäckt en brand i en barkhög.

Räddningsverket konstaterade att det inte var någon fara och lämnade platsen.

Det är första gången det har brunnit på platsen. För att minimera risken att det ska hända igen har barkhögen nu flyttats.

Under lunchtid ryckte räddningstjänsten ut till Hedenverkets bränsleplan. Anledningen var att man hade upptäckt en brand i en barkhög.

Räddningsverket konstaterade att det inte var någon fara och lämnade platsen.

Det är första gången det har brunnit på platsen. För att minimera risken att det ska hända igen har barkhögen nu flyttats.