2015-07-09 16:51

2015-07-09 16:51

Risk för översvämningar

REGN: Oväder och vattenskador

Regnoväder ställer inte bara till det för den semestrande och solsökande, det ökar även risken för översvämningar.

Långvarigt regnande innebär risk för översvämning. Vatten kan ta sig in genom öppningar och otätheter i husfasaden, men också genom baktryck i avloppsledningar.

En vanlig sommar ligger antalet anmälda översvämningsskador på cirka 50 stycken, men hamnade i fjol på nästan 250, skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

– Den vanligaste översvämningsskadan är bakvattenskador där spillvatten, dagvatten eller dräneringsvatten strömmar in i fastigheten via avloppsnätet. Orsaken är höga vattenstånd, skyfall eller brister i avloppsledningarna, säger Lars- Johan Sahlin, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Värmland.

Lugnt år hittills

Fram till juli månad i år har bara tio stycken översvämningsskador anmälts hittills. En summa som förstås bleknar jämte fjolårets 248. Även 2010 var ett blött år med totalt 187 anmälda skador.

Långvarigt regnande innebär risk för översvämning. Vatten kan ta sig in genom öppningar och otätheter i husfasaden, men också genom baktryck i avloppsledningar.

En vanlig sommar ligger antalet anmälda översvämningsskador på cirka 50 stycken, men hamnade i fjol på nästan 250, skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

– Den vanligaste översvämningsskadan är bakvattenskador där spillvatten, dagvatten eller dräneringsvatten strömmar in i fastigheten via avloppsnätet. Orsaken är höga vattenstånd, skyfall eller brister i avloppsledningarna, säger Lars- Johan Sahlin, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Värmland.

Lugnt år hittills

Fram till juli månad i år har bara tio stycken översvämningsskador anmälts hittills. En summa som förstås bleknar jämte fjolårets 248. Även 2010 var ett blött år med totalt 187 anmälda skador.