2015-07-09 17:02

2015-07-09 17:02

Problemkorsning ska lösas

KARLSTAD: Stabilare ramp ska ge mindre vibrationer

Platån i korsningen där Drottninggatan och Östra torggatan möts ska bort. Korsningen har för höga markvibrationer vilket orsakar problem för fastigheten bredvid.

I flera år har det varit problem med vibrationer i korsningen och kommunen har flera gånger försökt att åtgärda problemen. Vibrationerna har då bara avtagit temporärt. Nu ska kommunen i stället riva bort den gamla platån för att så småningom lägga en ny.

– Vi måste göra något mer bestående. Vi ska göra samma sak som vid korsningen till Herrgårdsgatan. Den har en helt annan ytbeläggning och ska vara stabilare. Det blir planare ramper. Man får kvar funktionen men det blir mjukare, säger Ingemar Johansson, trafikingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

För att den nya rampen ska kunna byggas måste korsningen stängas under ett par veckor då den inte får trafikeras. Detta är i nuläget inte möjligt så länge byggnationerna kring den nya Merkurius gallerian pågår. En tillfällig lösning blir att riva den gamla platån och asfaltera korsningen. Kommunen har förhoppningar om att det ska ske efter semestern.

I flera år har det varit problem med vibrationer i korsningen och kommunen har flera gånger försökt att åtgärda problemen. Vibrationerna har då bara avtagit temporärt. Nu ska kommunen i stället riva bort den gamla platån för att så småningom lägga en ny.

– Vi måste göra något mer bestående. Vi ska göra samma sak som vid korsningen till Herrgårdsgatan. Den har en helt annan ytbeläggning och ska vara stabilare. Det blir planare ramper. Man får kvar funktionen men det blir mjukare, säger Ingemar Johansson, trafikingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

För att den nya rampen ska kunna byggas måste korsningen stängas under ett par veckor då den inte får trafikeras. Detta är i nuläget inte möjligt så länge byggnationerna kring den nya Merkurius gallerian pågår. En tillfällig lösning blir att riva den gamla platån och asfaltera korsningen. Kommunen har förhoppningar om att det ska ske efter semestern.