2015-07-09 15:53

2015-07-09 15:53

Karlstads stadsnät satsar utanför tätorten

FIBER

Stora delar av Skattkärr, Molkom, Väse, Edsvalla och Vålberg kommer att anslutas till fiber genom Karlstads stadsnät i år. En stor del av tätorten är redan ansluten till det öppna stadsnätet men intresset för fiber är ofta högt utanför tätorten där anslutningen via kopparlina sällan når upp till önskad hastighet. 1400 hushåll ansluts under året till Karlstads stadsnät.

Stora delar av Skattkärr, Molkom, Väse, Edsvalla och Vålberg kommer att anslutas till fiber genom Karlstads stadsnät i år. En stor del av tätorten är redan ansluten till det öppna stadsnätet men intresset för fiber är ofta högt utanför tätorten där anslutningen via kopparlina sällan når upp till önskad hastighet. 1400 hushåll ansluts under året till Karlstads stadsnät.