2015-07-08 16:55

2015-07-08 16:55

Turist: Karlstad är efterblivet

KARLSTAD: Störde sig på högljudda bilar

Raggarrundorna i centrala Kil och Arvika har varit ämne för debatt under de senaste åren. Ska man tro insändare som inkommit till NWT är fenomenet nu även etablerat i Karlstad.

NWT har tidigare rapporterat flitigt om intressekonflikterna i frågan om så kallade raggarrundor. Allra mest högljutt har debatten förts i Arvika och Kil. Det hela har lett fram till att kommunerna har infört körförbud under nattetid på flera av orternas mest centralt belägna gator.

Bonnläpparnas stad

Enligt en turist från Linköping som besökte Värmland under den gångna helgen ska fenomenet nu även ha letat sig till centrala Karlstad. Under rubriken ”Karlstad bonnläpparnas paradis” beklagar han sig över att helgen förstördes av bilar och epatraktorer som under kvällar och nätter cirkulerade i stadskärnan och högljutt spelade musik.

Ordningsmakten känner till viss del igen sig i beskrivningen.

– Vi vet att det förekommer fordon som åker genom stan med vrålande motorer och musik på hög volym. Vi har fått in ett antal klagomål i frågan, men det gäller nästan bara i området kring Nobelplan – inte så mycket inne i centrum, säger Johan Ekstam, chef för polisen i södra Värmland.

Stökigt runt Nobelplan

Kommunen bekräftar bilden som polisen målar upp.

– Till oss har det inte inkommit några särskilda skrivelser vad gäller centrala Karlstad. Däremot har det varit störningar runt bensinstationerna på Nobelplan, säger kommunens trafikingenjör Ingemar Johansson.

Karlstads raggarrunda brukar utgå från just Nobelplan. På resan genom staden passeras bland annat Stadshotellet och Bishop arms välbesökta uteservering. Inte heller här har man upplevt att gästerna farit illa av oljud.

– Visst vet jag om att turen går förbi här och att det kan låta mer än vanligt. Men jag aldrig hört några gäster klaga, säger Anna Björkenstam Wedberg, hotelldirektör.

Tillåts störa

Enligt polis, kommun och hotellägare verkar alltså inte särskilt många boende i Karlstads stadskärna lida av raggarrundorna. Det är snarare runt Nobelplan som fenomenet är som mest påtagligt och rör upp känslor.

Författaren till insändaren tycker dock annorlunda och är – milt uttryckt – oförstående inför toleransen som visas dem som högljutt åker genom stadens centrala delar.

– Vår weekend gav oss bilden av Karlstad som lite efterblivet och som ett paradis för bonnläppar som tillåts störa omgivningen hur som helst.

NWT har tidigare rapporterat flitigt om intressekonflikterna i frågan om så kallade raggarrundor. Allra mest högljutt har debatten förts i Arvika och Kil. Det hela har lett fram till att kommunerna har infört körförbud under nattetid på flera av orternas mest centralt belägna gator.

Bonnläpparnas stad

Enligt en turist från Linköping som besökte Värmland under den gångna helgen ska fenomenet nu även ha letat sig till centrala Karlstad. Under rubriken ”Karlstad bonnläpparnas paradis” beklagar han sig över att helgen förstördes av bilar och epatraktorer som under kvällar och nätter cirkulerade i stadskärnan och högljutt spelade musik.

Ordningsmakten känner till viss del igen sig i beskrivningen.

– Vi vet att det förekommer fordon som åker genom stan med vrålande motorer och musik på hög volym. Vi har fått in ett antal klagomål i frågan, men det gäller nästan bara i området kring Nobelplan – inte så mycket inne i centrum, säger Johan Ekstam, chef för polisen i södra Värmland.

Stökigt runt Nobelplan

Kommunen bekräftar bilden som polisen målar upp.

– Till oss har det inte inkommit några särskilda skrivelser vad gäller centrala Karlstad. Däremot har det varit störningar runt bensinstationerna på Nobelplan, säger kommunens trafikingenjör Ingemar Johansson.

Karlstads raggarrunda brukar utgå från just Nobelplan. På resan genom staden passeras bland annat Stadshotellet och Bishop arms välbesökta uteservering. Inte heller här har man upplevt att gästerna farit illa av oljud.

– Visst vet jag om att turen går förbi här och att det kan låta mer än vanligt. Men jag aldrig hört några gäster klaga, säger Anna Björkenstam Wedberg, hotelldirektör.

Tillåts störa

Enligt polis, kommun och hotellägare verkar alltså inte särskilt många boende i Karlstads stadskärna lida av raggarrundorna. Det är snarare runt Nobelplan som fenomenet är som mest påtagligt och rör upp känslor.

Författaren till insändaren tycker dock annorlunda och är – milt uttryckt – oförstående inför toleransen som visas dem som högljutt åker genom stadens centrala delar.

– Vår weekend gav oss bilden av Karlstad som lite efterblivet och som ett paradis för bonnläppar som tillåts störa omgivningen hur som helst.