2015-07-08 16:50

2015-07-08 16:53

Besvärlig ledning utbytt

KARLSTAD: Arbetet med den svagaste länken av huvudvattenledningen klart

Efter flera fall av läckor är nu den mest problemfyllda delen av vattenledningen mellan vattenverket på Sörmon och Eriksberg utbytt.

– Äntligen är vi klara med den svagaste länken, säger Johan Törngren, VA-ingenjör vid teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad.

Vattnet sattes i gång igen under onsdagsmorgonen och Karlstadsbor som bor i de närliggande områdena kan ha upptäckt att vattnet till en början såg konstigt ut.

– När vi ändrar på trycket och plötsligt låter vattnet gå i en ny riktning än det gjort de senaste 50 åren kan järnpartiklar och mineraler som samlats i rören lossna och göra vattnet grumligt, säger Johan Törngren och försäkrar samtidigt att vattnet inte är farligt att dricka.

– Det ser kanske inte så kul ut, men prickarna i vattnet försvinner om man spolar en stund. Skulle man ha riktig otur skulle kanske kläder kunna missfärgas om man tvättar just då, men jag har svårt att tänka mig att man skulle ha sån otur.

Nu återstår den sista etappen av ledningsbyte. Johan Törngren räknar med att det blir minst fem gropar á 10-15 meter långa hål på sträckan mellan Fredricelundsskolan och Ramgatan på Våxnäs. Arbetet väntas starta i augusti–september och beräknas vara klart till årsskiftet.

– Ja, förhoppningsvis är hålen igenfyllda igen till jul.

 

– Äntligen är vi klara med den svagaste länken, säger Johan Törngren, VA-ingenjör vid teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad.

Vattnet sattes i gång igen under onsdagsmorgonen och Karlstadsbor som bor i de närliggande områdena kan ha upptäckt att vattnet till en början såg konstigt ut.

– När vi ändrar på trycket och plötsligt låter vattnet gå i en ny riktning än det gjort de senaste 50 åren kan järnpartiklar och mineraler som samlats i rören lossna och göra vattnet grumligt, säger Johan Törngren och försäkrar samtidigt att vattnet inte är farligt att dricka.

– Det ser kanske inte så kul ut, men prickarna i vattnet försvinner om man spolar en stund. Skulle man ha riktig otur skulle kanske kläder kunna missfärgas om man tvättar just då, men jag har svårt att tänka mig att man skulle ha sån otur.

Nu återstår den sista etappen av ledningsbyte. Johan Törngren räknar med att det blir minst fem gropar á 10-15 meter långa hål på sträckan mellan Fredricelundsskolan och Ramgatan på Våxnäs. Arbetet väntas starta i augusti–september och beräknas vara klart till årsskiftet.

– Ja, förhoppningsvis är hålen igenfyllda igen till jul.