2015-07-07 17:49

2015-07-07 17:49

Två personer i singelolycka

En bil har kört in i ett vajerräcke på E18 i höjd med Skattkärr.

Två personer befann sig i bilen och klarade sig enligt räddningstjänsten med lindriga skador.

Olyckan kan innebära viss begränsad framkomlighet men ett körfält är fortfarande öppet.

En bil har kört in i ett vajerräcke på E18 i höjd med Skattkärr.

Två personer befann sig i bilen och klarade sig enligt räddningstjänsten med lindriga skador.

Olyckan kan innebära viss begränsad framkomlighet men ett körfält är fortfarande öppet.