2015-07-07 19:59

2015-07-07 19:59

Flygplatsen kan byggas ut

KARLSTAD: Nya hangarer till Karlstad flygplats

Bygget kan framtidssäkra och ge Karlstad Airport nya kommersiella möjligheter. Nu har teknik- och fastighetsförvaltningen lagt fram förslag på att bygga ut flygplatsen med nya hangarer.

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheterna att åstadkomma ytterligare mark för kommersiella verksamheter i form av bland annat hangarer, lyder ett utdrag ur Karlstads kommuns plan.

Enligt den gällande planen ska hangarerna placeras till söder och öster om flygplatsområdet strax utanför Grava, i direkt anslutning till nuvarande gränser.

Våtmark

Den utpekade delen består till största del av gammal tallskog och sumpskog samt våtmark och angränsar till Högemons naturreservat. Delar av skogen kommer att behöva tas i anspråk och med tanke på rådande våtmarksförhållanden bör en geoteknisk undersökning utföras som klarlägger att marken står pall för bygget. Det bör dessutom göras en bedömning eller begränsning av påverkan på Högemons naturreservat.

Nya möjligheter

Det är angeläget att exploateringen får en bra långsiktig användning som både är lämplig med hänsyn till flygplatsanknutna verksamheter och till näringslivet i Karlstad, lyder planen.

Det är därmed rimligt att anta att hangarernas främsta syfte skulle innebära nya handelsmöjligheter för värmländska importörer och exportörer.

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheterna att åstadkomma ytterligare mark för kommersiella verksamheter i form av bland annat hangarer, lyder ett utdrag ur Karlstads kommuns plan.

Enligt den gällande planen ska hangarerna placeras till söder och öster om flygplatsområdet strax utanför Grava, i direkt anslutning till nuvarande gränser.

Våtmark

Den utpekade delen består till största del av gammal tallskog och sumpskog samt våtmark och angränsar till Högemons naturreservat. Delar av skogen kommer att behöva tas i anspråk och med tanke på rådande våtmarksförhållanden bör en geoteknisk undersökning utföras som klarlägger att marken står pall för bygget. Det bör dessutom göras en bedömning eller begränsning av påverkan på Högemons naturreservat.

Nya möjligheter

Det är angeläget att exploateringen får en bra långsiktig användning som både är lämplig med hänsyn till flygplatsanknutna verksamheter och till näringslivet i Karlstad, lyder planen.

Det är därmed rimligt att anta att hangarernas främsta syfte skulle innebära nya handelsmöjligheter för värmländska importörer och exportörer.