2015-07-01 15:37

2015-07-01 15:45

Rustar 320 lägenheter

KARLSTAD: KBAB satsar närmare 130 miljoner kronor

KBAB ska renovera cirka 320 hyresrätter i Karlstad. NCC har fått kontraktet som totalt är värt runt 127 miljoner kronor.
– Vi har redan renoverat cirka 85 procent av våra gamla lägenheter och går nu in i sista fasen, säger Gunnar Persson.

Han är verksamhetsutvecklare på KBAB som håller på att avsluta sitt senaste stora renoveringsprojekt. Det handlar om rotrenoveringen av 247 lägenheter på Rud till en kostnad av 300 miljoner kronor.

Nu går man vidare med nästa satsning. Den här gången är det beståndet på Kvarnberget som ska rustas. Det handlar om cirka 320 hyresrätter där det bland annat ska bytas ut vatten och avlopp, ventilation och elledningar och renoveras badrum och kök.

Start vid nyår

– NCC vann upphandlingen och får uppdraget att åtgärda de här husen som är från 1950- och 1960-talet. Arbetena börjar vid årsskiftet i 16 lägenheter från 1959 på Ölmegatan och 29 lägenheter från 1960-talet på Vinkelgatan och Gillbergsgatan på Kvarnberget, säger Gunnar Persson.

Först ska dock en förstudie avslutas och en inventering göras och de boende beräknas under byggtiden få bo cirka tre veckor i moduler.

Efter de första husen är klara har NCC en option på att renovera ytterligare cirka 275 lägenheter fram till 2021. De finns förutom på Kvarnberget även på Norrstrand, Färjestad, Herrhagen och i Klara.

– Hyresmässigt handlar det inte om några stora höjningar efter att arbetena är klara. Hyresgästerna kan dock göra extra tillval och då blir höjningen högre.

Detta är KBAB:s sista stora renoveringsprojekt just nu när det gäller det äldre lägenhetsbeståndet.

– Vi har redan renoverat cirka 85 procent av våra gamla lägenheter, i stort sett hela miljonprogrammet och går nu alltså in i sista fasen.

– Vi har uppgraderat cirka 150 av våra bostäder per år sedan i slutet av 1980-talet och står därför väl rustade jämfört med många andra bostadsbolag och kan i stället lägga pengar på exempelvis utemiljön, säger Gunnar Persson.

500 nya bostäder

KBAB ska enligt nya vd:n Karin Skarman bygga 500 nya lägenheter på fem år.

– Det första projektet, 44 hyresrätter vid Sixbacken på Våxnäs, har redan påbörjats och förhoppningen är att även komma i gång med något projekt 2016. Hemvägen på Våxnäs kan vara ett alternativ.

– Det finns ett önskemål att en del av de nya bostäderna ska byggas i kransorterna, säger hon.

Han är verksamhetsutvecklare på KBAB som håller på att avsluta sitt senaste stora renoveringsprojekt. Det handlar om rotrenoveringen av 247 lägenheter på Rud till en kostnad av 300 miljoner kronor.

Nu går man vidare med nästa satsning. Den här gången är det beståndet på Kvarnberget som ska rustas. Det handlar om cirka 320 hyresrätter där det bland annat ska bytas ut vatten och avlopp, ventilation och elledningar och renoveras badrum och kök.

Start vid nyår

– NCC vann upphandlingen och får uppdraget att åtgärda de här husen som är från 1950- och 1960-talet. Arbetena börjar vid årsskiftet i 16 lägenheter från 1959 på Ölmegatan och 29 lägenheter från 1960-talet på Vinkelgatan och Gillbergsgatan på Kvarnberget, säger Gunnar Persson.

Först ska dock en förstudie avslutas och en inventering göras och de boende beräknas under byggtiden få bo cirka tre veckor i moduler.

Efter de första husen är klara har NCC en option på att renovera ytterligare cirka 275 lägenheter fram till 2021. De finns förutom på Kvarnberget även på Norrstrand, Färjestad, Herrhagen och i Klara.

– Hyresmässigt handlar det inte om några stora höjningar efter att arbetena är klara. Hyresgästerna kan dock göra extra tillval och då blir höjningen högre.

Detta är KBAB:s sista stora renoveringsprojekt just nu när det gäller det äldre lägenhetsbeståndet.

– Vi har redan renoverat cirka 85 procent av våra gamla lägenheter, i stort sett hela miljonprogrammet och går nu alltså in i sista fasen.

– Vi har uppgraderat cirka 150 av våra bostäder per år sedan i slutet av 1980-talet och står därför väl rustade jämfört med många andra bostadsbolag och kan i stället lägga pengar på exempelvis utemiljön, säger Gunnar Persson.

500 nya bostäder

KBAB ska enligt nya vd:n Karin Skarman bygga 500 nya lägenheter på fem år.

– Det första projektet, 44 hyresrätter vid Sixbacken på Våxnäs, har redan påbörjats och förhoppningen är att även komma i gång med något projekt 2016. Hemvägen på Våxnäs kan vara ett alternativ.

– Det finns ett önskemål att en del av de nya bostäderna ska byggas i kransorterna, säger hon.