2015-07-01 08:32

2015-07-01 10:52

NCC tecknar avtal med Karlstad kommunala bostadsbolag

NCC och Karlstads kommunala bostadsbolag kommer under de närmaste åren renovera bostäder. Notan: 127 miljoner kronor.

Karlstad kommunala bostadsbolag, KBAB, har tecknat avtal med NCC och kommer att renovera runt 320 hyresrätter.

- Vi har haft ett bra samarbete med NCC i de nya hyresrätter som de har byggt för oss. Därför ser vi fram emot att även utveckla ett samarbete där NCC förbättrar våra äldre hyresrätter från 1950- 60- och 70-talen, säger Rolf Aleskog, projektchef som har renoverat cirka 3000 av KBAB:s hyresrätter.

Arbetet börjar på Kvarnberget i 16 lägenheter på Ölmegatan och 29 lägenheter på Vinkelgatan och Gillbergsgatan. De kommer att byta ut vatten- och avloppsledningar, installera ny ventilation och elledningar.

- Den tekniska livslängden har ju passerat för de här lägenheterna för ett tag sedan, säger Peter Höög, avdelningschef på NCC.

Avtalet är värt 127 miljoner och kommer att påbörjas vid årsskiftet. Om arbetet genomförs väl får NCC möjlighet att renovera ytterligare 275 lägenheter under åren 2017-2021.

Det första uppdraget omfattar 27 miljoner kronor.

Karlstad kommunala bostadsbolag, KBAB, har tecknat avtal med NCC och kommer att renovera runt 320 hyresrätter.

- Vi har haft ett bra samarbete med NCC i de nya hyresrätter som de har byggt för oss. Därför ser vi fram emot att även utveckla ett samarbete där NCC förbättrar våra äldre hyresrätter från 1950- 60- och 70-talen, säger Rolf Aleskog, projektchef som har renoverat cirka 3000 av KBAB:s hyresrätter.

Arbetet börjar på Kvarnberget i 16 lägenheter på Ölmegatan och 29 lägenheter på Vinkelgatan och Gillbergsgatan. De kommer att byta ut vatten- och avloppsledningar, installera ny ventilation och elledningar.

- Den tekniska livslängden har ju passerat för de här lägenheterna för ett tag sedan, säger Peter Höög, avdelningschef på NCC.

Avtalet är värt 127 miljoner och kommer att påbörjas vid årsskiftet. Om arbetet genomförs väl får NCC möjlighet att renovera ytterligare 275 lägenheter under åren 2017-2021.

Det första uppdraget omfattar 27 miljoner kronor.