2015-07-01 19:42

2015-07-01 19:42

Fyra studenter avstängda

KARLSTAD

Karlstads universitet har läxat upp studenter. Åtta stycken studenter har varit under utredning vilket resulterat i att fyra av dem blivit avstängda, tre stycken under sex veckor vardera och en under åtta veckor. De är alla avstängda för plagiat.

En elev kom undan med en varning efter misstankar om störningar och förhindrande av undervisning. De tre sista studenterna var misstänkta för otillåtet samarbete under ett tentamenstillfälle. Ärendet avslogs utan åtgärder då eleverna deltagit i ett tillåtet samarbete innan tentamen och att svaren därmed kan härledas dit och inte påvisar försök till plagiering.

En elev kom undan med en varning efter misstankar om störningar och förhindrande av undervisning. De tre sista studenterna var misstänkta för otillåtet samarbete under ett tentamenstillfälle. Ärendet avslogs utan åtgärder då eleverna deltagit i ett tillåtet samarbete innan tentamen och att svaren därmed kan härledas dit och inte påvisar försök till plagiering.