2015-07-01 12:26

2015-07-01 12:26

Försämrad framkomlighet mellan Vålberg och Karlstad

VÅLBERG

Under ondsagen genomför Trafikverket mindre repareringar och lappningar av väg 664 utanför Vålberg. Arbetet försämrar framkomligheten längs sträckan mellan Norsbron och Lillerud och förlänger restiden för trafikanter i båda riktningar.

– Vill man passera får man räkna med några minuters väntetid innan man kan resa vidare, säger Tommy Wiklund, projektledare.

Vägen har varit hårt trafikerad sedan början av juni. På E18 pågår nämligen reparationer av Älvenäsbron utanför Grums, varför östergående trafik dirigerats om norrut mot Vålberg, Edsvalla och Kil.

– Jag förstår att folk tycker det är trist när vägarbeten krockar på det här viset, men vi var tvungna att genomföra reparationerna i dag, säger Tommy Wiklund.

Reparationerna är ett förberedelsearbete inför när ny yta ska läggas mellan Vålberg och Björkås, där den nya vägen kommer ansluta till E18.

Enligt Tommy Wiklund ska vägarbetet vara klart under eftermiddagen eller kvällen.

Under ondsagen genomför Trafikverket mindre repareringar och lappningar av väg 664 utanför Vålberg. Arbetet försämrar framkomligheten längs sträckan mellan Norsbron och Lillerud och förlänger restiden för trafikanter i båda riktningar.

– Vill man passera får man räkna med några minuters väntetid innan man kan resa vidare, säger Tommy Wiklund, projektledare.

Vägen har varit hårt trafikerad sedan början av juni. På E18 pågår nämligen reparationer av Älvenäsbron utanför Grums, varför östergående trafik dirigerats om norrut mot Vålberg, Edsvalla och Kil.

– Jag förstår att folk tycker det är trist när vägarbeten krockar på det här viset, men vi var tvungna att genomföra reparationerna i dag, säger Tommy Wiklund.

Reparationerna är ett förberedelsearbete inför när ny yta ska läggas mellan Vålberg och Björkås, där den nya vägen kommer ansluta till E18.

Enligt Tommy Wiklund ska vägarbetet vara klart under eftermiddagen eller kvällen.