2015-06-29 13:04

2015-06-29 13:04

Vad är syftet med kampanjen?

Anton Levein, kampanjledare för LO i Värmland. Med start måndag inleder ni den årligen återkommande kampanjen ”Facket på sommarjobbet”.

– Vi vill komma ut till arbetsplatser runt om i Värmland för att informera sommarjobbande ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Som ung är det inte alltid helt enkelt att hålla koll på vad som gäller - framför allt inte om det är ditt första jobb. Där kommer vi in i bilden.

Vilka kan räkna med besök från er?

– Många! Förra året besökte vi cirka 600 arbetsplatser i hela länet. Vi försöker täcka upp ett stort geografiskt område och så många som orter möjligt. Stora som små - från Karlstad och Arvika till Töcksfors och Gräsmark.

Vad ska man tänka på som ung arbetstagare?

Att få ut anställningsbevis så snabbt som möjligt! Det fungerar som ett kvitto på vad din anställning omfattar, vilken lön du har rätt till och hur mycket du ska jobba. Har du ett anställningsbevis blir det betydligt lättare att påvisa eventuella fel som arbetsgivaren kan begå. I övrigt är det viktigt att kolla så att du är försäkrad när du jobbar, att du får ut semesterersättning och att arbetsgivaren betalar skatt - du ska ju inte jobba svart. Sist men inte minst ska man be om ett arbetsintyg. Det kan hjälpa dig när du söker jobb i framtiden.

...och vad ska arbetsgivarna tänka på?

Det gäller att utbilda och informera ungdomarna ordentligt om vad som gäller på arbetsplatsen. Man ska exempelvis inte sätta någon som är under 18 år i en obevakad kassa där det hanteras stora summor kontanter. Sen är anställningsbeviset viktigt även för arbetsgivaren - det är en trygghet att veta vilka skyldigheter den anställde har.

– Vi vill komma ut till arbetsplatser runt om i Värmland för att informera sommarjobbande ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Som ung är det inte alltid helt enkelt att hålla koll på vad som gäller - framför allt inte om det är ditt första jobb. Där kommer vi in i bilden.

Vilka kan räkna med besök från er?

– Många! Förra året besökte vi cirka 600 arbetsplatser i hela länet. Vi försöker täcka upp ett stort geografiskt område och så många som orter möjligt. Stora som små - från Karlstad och Arvika till Töcksfors och Gräsmark.

Vad ska man tänka på som ung arbetstagare?

Att få ut anställningsbevis så snabbt som möjligt! Det fungerar som ett kvitto på vad din anställning omfattar, vilken lön du har rätt till och hur mycket du ska jobba. Har du ett anställningsbevis blir det betydligt lättare att påvisa eventuella fel som arbetsgivaren kan begå. I övrigt är det viktigt att kolla så att du är försäkrad när du jobbar, att du får ut semesterersättning och att arbetsgivaren betalar skatt - du ska ju inte jobba svart. Sist men inte minst ska man be om ett arbetsintyg. Det kan hjälpa dig när du söker jobb i framtiden.

...och vad ska arbetsgivarna tänka på?

Det gäller att utbilda och informera ungdomarna ordentligt om vad som gäller på arbetsplatsen. Man ska exempelvis inte sätta någon som är under 18 år i en obevakad kassa där det hanteras stora summor kontanter. Sen är anställningsbeviset viktigt även för arbetsgivaren - det är en trygghet att veta vilka skyldigheter den anställde har.