2015-06-29 06:00

2015-06-29 08:01

Allas rätt till en trygg förlossning

KARLSTAD: Ett stöd för nyanlända gravida

Föräldrastödet i Värmland och Karlstads kommun gör en gemensam insats för allas rätt till en trygg förlossning. I helgen examinerades åtta nya doulor med speciell inriktning mot nyanlända.

Kulturdoulans uppgift är att finnas till som stöd och tolk, framför allt för kvinnan men i viss mån också mannen, under, innan och efter förlossningen, men doulan har inget medicinskt ansvar. Det ligger fortfarande hos barnmorskan.

– Bara att finnas på plats och kunna språket kan vara en jättestor hjälp, säger Nasimeh Ghafouri.

Hon har själv erfarenhet av att föda som nyanländ i Sverige. Sitt första barn födde hon i sitt ursprungsland Afghanistan, det andra i Sverige. Närmare bestämt i Karlskoga, efter ett år i landet. Hon var då 23 år gammal.

– All kommunikation skedde via kroppsspråk och ingen berättade att jag hade rätt till telefontolk, säger hon.

När Föräldrastödet i Värmland med stöd av Karlstads kommun så beslöt att öppna en andra omgång av sin utbildning ”doula och kulturtolk” tidigare i år tvekade hon inte på att skicka in sin ansökan. I dag examineras hon och får diplom tillsammans med sju andra kvinnor som samtliga har gått färdigt utbildningen.

Viktig uppgift

Linda Häggkvist som har lett utbildningen tillsammans med Leah Brickhouse förklarar att den kulturella aspekten hos doulan är minst lika betydelsefull som den språkliga:

– Vissa tror exempelvis att lustgasen kostar pengar och väljer därför att avstå, utan att kunna göra sig förstådda om varför. Det kan också vara en så enkel sak som att man inte vågar be om en kopp kaffe efter förlossningen, berättar hon.

Stort intresse

Av totalt 40 sökande har 16 fått plats i utbildningen. Linda Häggkvists förhoppning är att projektet så småningom ska bli en fast verksamhet. Delar av gruppen som tar examen i dag har redan förlossningar inbokade, men de som inte har något uppdrag att ta sig an än tar också med sig något från utbildningen.

– Vi har lärt oss saker om oss själva som vi inte visste innan, trots att vi fött barn tidigare. Andningstekniker, till exempel. Det tar vi med oss, säger Nasimeh Ghafouri.

Kulturdoulans uppgift är att finnas till som stöd och tolk, framför allt för kvinnan men i viss mån också mannen, under, innan och efter förlossningen, men doulan har inget medicinskt ansvar. Det ligger fortfarande hos barnmorskan.

– Bara att finnas på plats och kunna språket kan vara en jättestor hjälp, säger Nasimeh Ghafouri.

Hon har själv erfarenhet av att föda som nyanländ i Sverige. Sitt första barn födde hon i sitt ursprungsland Afghanistan, det andra i Sverige. Närmare bestämt i Karlskoga, efter ett år i landet. Hon var då 23 år gammal.

– All kommunikation skedde via kroppsspråk och ingen berättade att jag hade rätt till telefontolk, säger hon.

När Föräldrastödet i Värmland med stöd av Karlstads kommun så beslöt att öppna en andra omgång av sin utbildning ”doula och kulturtolk” tidigare i år tvekade hon inte på att skicka in sin ansökan. I dag examineras hon och får diplom tillsammans med sju andra kvinnor som samtliga har gått färdigt utbildningen.

Viktig uppgift

Linda Häggkvist som har lett utbildningen tillsammans med Leah Brickhouse förklarar att den kulturella aspekten hos doulan är minst lika betydelsefull som den språkliga:

– Vissa tror exempelvis att lustgasen kostar pengar och väljer därför att avstå, utan att kunna göra sig förstådda om varför. Det kan också vara en så enkel sak som att man inte vågar be om en kopp kaffe efter förlossningen, berättar hon.

Stort intresse

Av totalt 40 sökande har 16 fått plats i utbildningen. Linda Häggkvists förhoppning är att projektet så småningom ska bli en fast verksamhet. Delar av gruppen som tar examen i dag har redan förlossningar inbokade, men de som inte har något uppdrag att ta sig an än tar också med sig något från utbildningen.

– Vi har lärt oss saker om oss själva som vi inte visste innan, trots att vi fött barn tidigare. Andningstekniker, till exempel. Det tar vi med oss, säger Nasimeh Ghafouri.

Det här gör doulan

En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.

Källa: Odis