2015-06-27 16:29

2015-06-27 16:29

På historisk promenad

KARLSTAD: Militär kulturhistoria på Kasernhöjden

Regementet var länge det största sammanhängande byggnadsområdet i Karlstad, men det var ju ett par år sedan. NWT följde med på en guidad vandring genom den lokala militärhistorien.

– I början av 1900-talet var kasernbyggnationen den största posten i budgeten. Ett slags dåtida JAS-projekt, berättar Bengt Fransson, överstelöjtnant och guide för dagen.

Turen börjar med en genomgång vid brigadmuseet och leder över vägen till de stora röda trähusen närmast Scandic Hotel Klarälven. Det ena huset tjänstgör i dag som bed & breakfast och det andra ägs av kommunen, men på tidigt 1900-tal sattes husen upp som bostäder åt officerare.

– Det var dyrt och det blev viktigt att återvinna. Man fick flytta in byggnader från Trossnäs.

Promenaden för oss sedan till Kasernhöjden som nu är ett populärt bostadsområde med moderna lägenheter, men förr såg det annorlunda ut.

– Varje kasern rymde en bataljon om 500 personer. Vilket rum man fick och hur många man delade med berodde på rang. Behövde man gå på toa på natten fanns det bara urinoar, säger Bengt Fransson.

Osäker framtid

Anledningen till att kasernerna byggdes upp var för att den militära tjänstgöringen ökade från 90 till 240 dagar per år, men i dag är prioriteringen annorlunda. Bengt Fransson oroas över framtiden och påtalar kommunens planer på att bygga en ny utryckningsväg på Norra fältet.

– Det finns ett kulturhistoriskt värde som riskerar att gå förlorat, säger han.

– I början av 1900-talet var kasernbyggnationen den största posten i budgeten. Ett slags dåtida JAS-projekt, berättar Bengt Fransson, överstelöjtnant och guide för dagen.

Turen börjar med en genomgång vid brigadmuseet och leder över vägen till de stora röda trähusen närmast Scandic Hotel Klarälven. Det ena huset tjänstgör i dag som bed & breakfast och det andra ägs av kommunen, men på tidigt 1900-tal sattes husen upp som bostäder åt officerare.

– Det var dyrt och det blev viktigt att återvinna. Man fick flytta in byggnader från Trossnäs.

Promenaden för oss sedan till Kasernhöjden som nu är ett populärt bostadsområde med moderna lägenheter, men förr såg det annorlunda ut.

– Varje kasern rymde en bataljon om 500 personer. Vilket rum man fick och hur många man delade med berodde på rang. Behövde man gå på toa på natten fanns det bara urinoar, säger Bengt Fransson.

Osäker framtid

Anledningen till att kasernerna byggdes upp var för att den militära tjänstgöringen ökade från 90 till 240 dagar per år, men i dag är prioriteringen annorlunda. Bengt Fransson oroas över framtiden och påtalar kommunens planer på att bygga en ny utryckningsväg på Norra fältet.

– Det finns ett kulturhistoriskt värde som riskerar att gå förlorat, säger han.