2015-06-27 11:40

2015-06-27 11:40

Ny väg för Blåljusbyn

KARLSTAD: Detaljplanen ska förkorta avståndet till E18

En temporär utbyggnad av polishuset vid Norra fältet i Karlstad utvecklades snart till konkreta planer på en ny utryckningsväg från Räddningsstation Sandbäcken – eller Blåljusbyn som stationen också kallas.

Planer på en väg som går direkt från Blåljusbyn, över Infanterigatan och ut på E18 mot Oslo har funnits i många år, men i takt med att området utvecklas och trafikintensiteten ökar blir behovet av en ny utryckningsväg allt större.

– Den nya vägen skulle innebära att våra utryckningsfordon slipper åka via den ibland hårt trafikerade rondellen från centrum mot Våxnäs för att komma ut på E18, säger Nils Weslien, räddningschef på räddningstjänsten i Karlstad.

– Vi på räddningstjänsten får ungefär 900 larm per år. Ambulansen får många fler, uppemot 30 per dag.

Ingen konkretisering än

Trots att detaljplanen skulle innebära snabbare hjälp till nödställda är den än så länge just bara en plan.

– Det är inte akut. En detaljplan innebär att vi får byggrätten att genomföra projektet, när det sedan sker är en annan sak. Genomförandetiden i det här fallet är på 15 år, säger Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad bygget kommer att kosta finns det inga beräkningar på, men Kerstin Berg konstaterar att man kommer behöva möblera om lite i området, bland annat på E18.

Nya kontorslokaler

Detaljplanen innefattar möjligheten att bygga nya kontor vid de södra delarna av Norra fältet.

– De skulle dels kunna användas av polisen som redan finns där, men också av andra intressenter.

I nuläget saknas finansiering och ingen vet säkert hur många år det kommer ta innan utryckningsvägen byggs, men räddningschef Nils Weslien ser ljust på framtiden.

– Att vägen står med i detaljplanen ser jag som något väldigt positivt. Det här är en jättebra start på något vi redan diskuterat i många år, och vad som krävs nu är fortsatt fin samverkan mellan Karlstads kommun, Trafikverket och Räddningstjänsten.

Planer på en väg som går direkt från Blåljusbyn, över Infanterigatan och ut på E18 mot Oslo har funnits i många år, men i takt med att området utvecklas och trafikintensiteten ökar blir behovet av en ny utryckningsväg allt större.

– Den nya vägen skulle innebära att våra utryckningsfordon slipper åka via den ibland hårt trafikerade rondellen från centrum mot Våxnäs för att komma ut på E18, säger Nils Weslien, räddningschef på räddningstjänsten i Karlstad.

– Vi på räddningstjänsten får ungefär 900 larm per år. Ambulansen får många fler, uppemot 30 per dag.

Ingen konkretisering än

Trots att detaljplanen skulle innebära snabbare hjälp till nödställda är den än så länge just bara en plan.

– Det är inte akut. En detaljplan innebär att vi får byggrätten att genomföra projektet, när det sedan sker är en annan sak. Genomförandetiden i det här fallet är på 15 år, säger Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad bygget kommer att kosta finns det inga beräkningar på, men Kerstin Berg konstaterar att man kommer behöva möblera om lite i området, bland annat på E18.

Nya kontorslokaler

Detaljplanen innefattar möjligheten att bygga nya kontor vid de södra delarna av Norra fältet.

– De skulle dels kunna användas av polisen som redan finns där, men också av andra intressenter.

I nuläget saknas finansiering och ingen vet säkert hur många år det kommer ta innan utryckningsvägen byggs, men räddningschef Nils Weslien ser ljust på framtiden.

– Att vägen står med i detaljplanen ser jag som något väldigt positivt. Det här är en jättebra start på något vi redan diskuterat i många år, och vad som krävs nu är fortsatt fin samverkan mellan Karlstads kommun, Trafikverket och Räddningstjänsten.