2015-06-27 06:00

2015-06-27 11:42

Klotteranmälningar ökar

VÄRMLAND: Dyra saneringskostnader

Antalet anmälningar ökar kraftigt.
Men för tillfället är klotterutredningar nedprioriterade.
– Sett till utvecklingen är det lätt att anse att det behövs ett krafttag, säger Tommy Lindh, pressinformatör vid polisen.

En jämförelse över antalet klotteranmälningar i Värmland för perioden 1 januari-25 juni de tre senaste åren är dyster läsning:

• 2013: 169

• 2014: 229

• 2015: 298

Ökningen från 2013 till 2014 fick polisen att vidta åtgärder. Två utredare avsattes för att särskilt jobba med klotterutredningar.

– Det var ett väldigt lyckosamt initiativ, en framgångsfaktor som ledde till ett antal lagakraftvunna domar, säger polisens pressinformatör Tommy Lindh.

Men trots att utvecklingen fortsatt åt samma håll har klotterutredningar nu prioriterats ned.

Varför?

– Tyvärr måste polismyndigheten prioritera, och för tillfället fokuserar vi på andra saker. Det innebär inte att brotten inte utreds utan snarare att de återgått till att ingå i den så kallade linjeverksamheten.

Skulle ni inte behöva ta ett krafttag igen?

– Ja, sett till utvecklingen är det lätt att anse det.

Satsningen 2014 har dock lämnat positiva bitar. Den kunskap som de två utredare som tillsattes för att möta klottervågen fick finns kvar.

– De hittade ett framgångsrikt arbetssätt och när det kommer in anmälningar försöker vi om möjligt att styra dem till de här utredarna.

Hur mycket som handlar om faktisk ökning av klotter är dock oklart. Magnus Ådén är enhetschef på Karlstads kommuns teknik- och fastighetsförvaltning. Enligt honom upplever man att klottrandet minskat. Samtidigt har antalet polisanmälningar som kommunen gjort ökat från 40 till över 140.

– Vi har bytt arbetssätt, säger han.

Minskade kostnader

Man ronderar frekvent och polisanmäler – allt.

– Det märks på våra kostnader, som har minskat.

I år har man betalat drygt 200 000 kronor för klottersanering på allmän platsmark. Under motsvarande period förra året var utgiftsposten 50 procent högre.

Hur arbetar ni för att få bort klottrandet?

– Taktiken är att störa bort klottrarna, och ta bort det så snabbt det bara går. Då blir det mindre attraktivt, för tanken är ju att få ut ett budskap, säger Magnus Ådén.

En jämförelse över antalet klotteranmälningar i Värmland för perioden 1 januari-25 juni de tre senaste åren är dyster läsning:

• 2013: 169

• 2014: 229

• 2015: 298

Ökningen från 2013 till 2014 fick polisen att vidta åtgärder. Två utredare avsattes för att särskilt jobba med klotterutredningar.

– Det var ett väldigt lyckosamt initiativ, en framgångsfaktor som ledde till ett antal lagakraftvunna domar, säger polisens pressinformatör Tommy Lindh.

Men trots att utvecklingen fortsatt åt samma håll har klotterutredningar nu prioriterats ned.

Varför?

– Tyvärr måste polismyndigheten prioritera, och för tillfället fokuserar vi på andra saker. Det innebär inte att brotten inte utreds utan snarare att de återgått till att ingå i den så kallade linjeverksamheten.

Skulle ni inte behöva ta ett krafttag igen?

– Ja, sett till utvecklingen är det lätt att anse det.

Satsningen 2014 har dock lämnat positiva bitar. Den kunskap som de två utredare som tillsattes för att möta klottervågen fick finns kvar.

– De hittade ett framgångsrikt arbetssätt och när det kommer in anmälningar försöker vi om möjligt att styra dem till de här utredarna.

Hur mycket som handlar om faktisk ökning av klotter är dock oklart. Magnus Ådén är enhetschef på Karlstads kommuns teknik- och fastighetsförvaltning. Enligt honom upplever man att klottrandet minskat. Samtidigt har antalet polisanmälningar som kommunen gjort ökat från 40 till över 140.

– Vi har bytt arbetssätt, säger han.

Minskade kostnader

Man ronderar frekvent och polisanmäler – allt.

– Det märks på våra kostnader, som har minskat.

I år har man betalat drygt 200 000 kronor för klottersanering på allmän platsmark. Under motsvarande period förra året var utgiftsposten 50 procent högre.

Hur arbetar ni för att få bort klottrandet?

– Taktiken är att störa bort klottrarna, och ta bort det så snabbt det bara går. Då blir det mindre attraktivt, för tanken är ju att få ut ett budskap, säger Magnus Ådén.