2015-06-25 14:41

2015-06-25 14:41

Tydligare roller och mer dialog

KARLSTAD: Nästa Kronoparkens dag i fokus

Mer dialog mellan alla inblandade parter under processens gång. Det är vad som behövs för att undvika förvirring och sena avhopp från Kronoparkens dag i framtiden.

Denna önskan var vad ett möte på torsdagen mellan arrangörer och sponsorer resulterade i.

– Det blev lite förvirring kring våra olika roller vid årets festival. Det borde väl vara så att sponsorerna ställer upp på måldokumentet medan arrangören bestämmer programmet och sa Lars-Göran Johansson, ombudsman på ABF som hade bjudit in till träffen.

Andra framhöll att arrangören föreningen Mångfaldarnas målformuleringar kring Kronoparkens dag redan var bra och tydliga. En annan åsikt som luftades var att en sponsor ändå aldrig kan gå in förbehållslöst, utan måste ha kvar rätten att omvärdera sitt engagemang. Vilket i sin tur gör resan skakig för arrangörerna.

Ingen ville dock ha en upprepning av årets sena avhopp, då både Karlstads universitet och Landstinget i Värmland drog sig ur på grund av att omstridde artisten Dani M hade bokats.

Frågan kom också upp ifall det vore bättre om Folkbildarnas Ett öppnare Kronoparken skulle stå som arrangör framöver. Men bollen blev kvar hos Mångfaldarna.

– Vi måste vara rädda om eldsjälarnas engagemang, menade flera mötesdeltagare och syftade på Dekan Izat och Hamon Sahebi som har lagt ner ett uppskattat ideellt jättejobb de senaste två åren.

Denna önskan var vad ett möte på torsdagen mellan arrangörer och sponsorer resulterade i.

– Det blev lite förvirring kring våra olika roller vid årets festival. Det borde väl vara så att sponsorerna ställer upp på måldokumentet medan arrangören bestämmer programmet och sa Lars-Göran Johansson, ombudsman på ABF som hade bjudit in till träffen.

Andra framhöll att arrangören föreningen Mångfaldarnas målformuleringar kring Kronoparkens dag redan var bra och tydliga. En annan åsikt som luftades var att en sponsor ändå aldrig kan gå in förbehållslöst, utan måste ha kvar rätten att omvärdera sitt engagemang. Vilket i sin tur gör resan skakig för arrangörerna.

Ingen ville dock ha en upprepning av årets sena avhopp, då både Karlstads universitet och Landstinget i Värmland drog sig ur på grund av att omstridde artisten Dani M hade bokats.

Frågan kom också upp ifall det vore bättre om Folkbildarnas Ett öppnare Kronoparken skulle stå som arrangör framöver. Men bollen blev kvar hos Mångfaldarna.

– Vi måste vara rädda om eldsjälarnas engagemang, menade flera mötesdeltagare och syftade på Dekan Izat och Hamon Sahebi som har lagt ner ett uppskattat ideellt jättejobb de senaste två åren.