2015-06-25 06:00

2015-06-25 06:00

Tom skola kostar miljonbelopp

HAMMARÖ/KARLSTAD: Stora delar av gamla Hammarögymnasiet används inte

Stora delar av gamla Hammarögymnasiet står fortfarande oanvänt.
Några planer för den gamla skolan finns i nuläget inte.
Hyran är på åtta miljoner kronor om året.

Hammarögymnasiet stängdes förra sommaren och under hösten flyttades inventarierna ut.

Nu står merparten av lokalerna oanvända. Och vad som ska hända med dem är oklart.

Några konkreta planer finns inte.

Klart är att Karlstads kommun sitter på ett hyreskontrakt som sträcker sig tio år framåt, till 2025.

Hyran ligger på drygt 8 miljoner kronor om året.

Betalar merparten

På samma sätt som när gymnasiet var i gång står Karlstads kommun för drygt 80 procent av kostnaden. Hammarö, som äger lokalerna, står för resterande del.

Det är mycket pengar när det inte finns någon hyresgäst?

– Ja, absolut. Vi kan inte sitta med tomma lokaler till 2025. Vi måste finna en lösning på det. Det finns ingen som har någon glädje av att det står tomt, oavsett hur det finansieras, säger Lars Sätterberg, som är ekonomidirektör i Karlstads kommun.

Hitta lösning

Lokalerna är på ungefär 8 000 kvadratmeter.

– Knappt 90 procent har ingen fast hyresgäst, säger Lars Sätterberg.

Nu för Hammarö och Karlstad diskussioner för att hitta en lösning på den något udda situationen där Karlstads kommun betalar hyra för en tom skollokal i en annan kommun.

– Vi för diskussioner med Karlstad och är välvilliga att hitta en lösning. Det är klart att de vill komma ur kontraktet och vi vill inte ha tomma lokaler stående. Men vi har ingen verksamhet som med exakthet passar in, säger Johan Rosqvist, som är chef för serviceförvaltningen i Hammarö kommun.

– Vi kan inte bryta avtalet rakt av och ta över en tom lokal.

Lars Sätterberg igen:

– Vi har haft ett första möte och ska titta över hur vi ser på nyttjandet av lokalerna i våra egna verksamheter eller om det finns andra intressenter som kan vara intresserade av lokalerna.

Att flytta Älvkullegymnasiet dit är inte någonting som diskuteras.

Renoverade

De tidigare skollokalerna beskrivs vara i bra skick. Det handlar bland annat om lektionssalar, en industridel och en matsal.

Idrottshallen används under kvällstid.

– Det kommer att ta lite tid innan vi landar i vad vi ska göra dem, säger Caroline Depui, kommunchef i Hammarö kommun.

Vad skulle passa i lokalerna?

– Vi har inte kommit så långt i tankarna. Vi vill kunna nyttja dem för våra verksamheter. Men vad som ska hamna där har vi inte ens börjat fundera på, säger Caroline Depui.

– Vi vill helst lösa det tillsammans med Karlstad. Antingen tar vi hand om dem, eller Karlstad, eller också gör vi någonting annat. Utifrån det börjar vi fundera på vad vi kan använda dem till.

Tror på lösning

Varken Karlstad eller Hammarö har någon oro för att lokalerna ska stå tomma länge och sluka pengar.

– Jag är övertygad om att vi kan hitta lösningar, säger Lars Sätterberg.

– Utgångspunkten är att vi inte ska stå och betala för tomma lokaler. Det finns alldeles för mycket annat vi har i uppgift att sköta och hantera än att lägga pengar på det.

Hammarögymnasiet stängdes förra sommaren och under hösten flyttades inventarierna ut.

Nu står merparten av lokalerna oanvända. Och vad som ska hända med dem är oklart.

Några konkreta planer finns inte.

Klart är att Karlstads kommun sitter på ett hyreskontrakt som sträcker sig tio år framåt, till 2025.

Hyran ligger på drygt 8 miljoner kronor om året.

Betalar merparten

På samma sätt som när gymnasiet var i gång står Karlstads kommun för drygt 80 procent av kostnaden. Hammarö, som äger lokalerna, står för resterande del.

Det är mycket pengar när det inte finns någon hyresgäst?

– Ja, absolut. Vi kan inte sitta med tomma lokaler till 2025. Vi måste finna en lösning på det. Det finns ingen som har någon glädje av att det står tomt, oavsett hur det finansieras, säger Lars Sätterberg, som är ekonomidirektör i Karlstads kommun.

Hitta lösning

Lokalerna är på ungefär 8 000 kvadratmeter.

– Knappt 90 procent har ingen fast hyresgäst, säger Lars Sätterberg.

Nu för Hammarö och Karlstad diskussioner för att hitta en lösning på den något udda situationen där Karlstads kommun betalar hyra för en tom skollokal i en annan kommun.

– Vi för diskussioner med Karlstad och är välvilliga att hitta en lösning. Det är klart att de vill komma ur kontraktet och vi vill inte ha tomma lokaler stående. Men vi har ingen verksamhet som med exakthet passar in, säger Johan Rosqvist, som är chef för serviceförvaltningen i Hammarö kommun.

– Vi kan inte bryta avtalet rakt av och ta över en tom lokal.

Lars Sätterberg igen:

– Vi har haft ett första möte och ska titta över hur vi ser på nyttjandet av lokalerna i våra egna verksamheter eller om det finns andra intressenter som kan vara intresserade av lokalerna.

Att flytta Älvkullegymnasiet dit är inte någonting som diskuteras.

Renoverade

De tidigare skollokalerna beskrivs vara i bra skick. Det handlar bland annat om lektionssalar, en industridel och en matsal.

Idrottshallen används under kvällstid.

– Det kommer att ta lite tid innan vi landar i vad vi ska göra dem, säger Caroline Depui, kommunchef i Hammarö kommun.

Vad skulle passa i lokalerna?

– Vi har inte kommit så långt i tankarna. Vi vill kunna nyttja dem för våra verksamheter. Men vad som ska hamna där har vi inte ens börjat fundera på, säger Caroline Depui.

– Vi vill helst lösa det tillsammans med Karlstad. Antingen tar vi hand om dem, eller Karlstad, eller också gör vi någonting annat. Utifrån det börjar vi fundera på vad vi kan använda dem till.

Tror på lösning

Varken Karlstad eller Hammarö har någon oro för att lokalerna ska stå tomma länge och sluka pengar.

– Jag är övertygad om att vi kan hitta lösningar, säger Lars Sätterberg.

– Utgångspunkten är att vi inte ska stå och betala för tomma lokaler. Det finns alldeles för mycket annat vi har i uppgift att sköta och hantera än att lägga pengar på det.