2015-06-25 14:44

2015-06-25 14:44

Ingen servicebostad – kommunen kan få böta

KARLSTAD

Den unga kvinnan fick vänta i månader på en servicebostad. Nu anser Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att Karlstads kommun ska betala en särskild avgift på totalt nästan 370 000 kronor för förseningen.

Myndigheten yrkar att förvaltningsrätten ska döma kommunen att betala drygt 45 000 kronor per månad.

Inflyttningen i servicebostaden, som kvinnan beviljats enligt LSS, försenades med åtta månader. IVO anser att dröjsmålet inneburit ”en betydande inskränkning av den enskildes möjlighet till en mer självständig livsföring”.

Myndigheten yrkar att förvaltningsrätten ska döma kommunen att betala drygt 45 000 kronor per månad.

Inflyttningen i servicebostaden, som kvinnan beviljats enligt LSS, försenades med åtta månader. IVO anser att dröjsmålet inneburit ”en betydande inskränkning av den enskildes möjlighet till en mer självständig livsföring”.