2015-06-25 20:14

2015-06-25 20:18

Hälsocentrum för äldre

KARLSTAD: Kommunen och landstinget gör gemensam satsning

Karlstads kommun och Landstinget i Värmland vill skapa ett hälsocentrum.
– En mötesplats för äldre och anhöriga, säger Marléne Lund Kopparklint.

Allt fler blir allt äldre.

– I dag beräknas cirka 20 procent av Sveriges befolkning vara över 65 år. Det stämmer ganska väl överens med Karlstads kommuns befolkning, säger Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

2050 beräknas andelen äldre över 85 år ha fördubblats i landet.

– Vi måste utveckla vårt arbete för att möta den här demografiska utvecklingen.

Trygghet

Nu ska landstinget och kommunen ta sig en gemensam tankeställare: hur kan man möta de ökade vårdbehoven?

Mikael Lind är beställarchef på vård- och omsorgsförvaltningen.

– Något som är viktigt för både landsting och kommun är att skapa så stor trygghet och självständighet som möjligt för de äldre så att de kan leva det liv de vill, säger han.

– Om vi vill nå det målet så måste vi möta dem tidigare genom förebyggande och stödjande insatser.

Förebyggande

Tanken är att skapa ett hälsocentrum på kommunens korttidsboende Resurscentrum vid Stadsträdgården. En arbetsgrupp ska, tillsammans med äldre, fundera på vad verksamheten ska innehålla.

– Drömscenariot är att man möts av en aktivitetssamordnare när man kommer hit, säger Marléne Lund Kopparklint.

– Att det finns fotvård, hårfrisör, spa, en trevlig restaurang eller kafé. En plats där man känner sig välkommen och bara kan sitta ner. Man jobbar med förebyggande hälsovård på olika plan i huset och man kan titta på tekniska hjälpmedel.

I november ska de första riktlinjerna för verksamheten vara klara. Målet är att prova nya arbetssätt efter årsskiftet.

Ny teknik

Kommunen och landstinget vill också samverka för att erbjuda mer vård och stöd närmare hemmet.

– Är det alltid nödvändigt att åka till vårdcentralen eller kan doktorn komma hem på olika sätt? Det kan vara allt från fysiska besök till besök via en telebild, säger Mikael Lind.

– En pusselbit är att utnyttja ny teknik. De äldre framöver kommer att vara betydligt mer vana vid IT. Det ställer krav på oss att anpassa våra tjänster.

Eva Bergquist är verksamhetschef för allmänmedicin inom landstinget.

– När vi blir äldre ska vården vara nära. Vi vill undvika att man hamnar i en sjukhussäng i onödan. Vi mår bäst hemma i vår egen miljö, säger hon.

Landstingsrådet Marianne Utterdahl (Siv) håller med:

– Gör vi mer rätt utnyttjar vi våra resurser bättre. Det här är en satsning vi har sett fram emot länge.

Marléne Lund Kopparklint:

– I dag hamnar kunder och patienter mellan stolarna – nu försöker vi bygga en trygg och säker soffa tillsammans.

Allt fler blir allt äldre.

– I dag beräknas cirka 20 procent av Sveriges befolkning vara över 65 år. Det stämmer ganska väl överens med Karlstads kommuns befolkning, säger Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

2050 beräknas andelen äldre över 85 år ha fördubblats i landet.

– Vi måste utveckla vårt arbete för att möta den här demografiska utvecklingen.

Trygghet

Nu ska landstinget och kommunen ta sig en gemensam tankeställare: hur kan man möta de ökade vårdbehoven?

Mikael Lind är beställarchef på vård- och omsorgsförvaltningen.

– Något som är viktigt för både landsting och kommun är att skapa så stor trygghet och självständighet som möjligt för de äldre så att de kan leva det liv de vill, säger han.

– Om vi vill nå det målet så måste vi möta dem tidigare genom förebyggande och stödjande insatser.

Förebyggande

Tanken är att skapa ett hälsocentrum på kommunens korttidsboende Resurscentrum vid Stadsträdgården. En arbetsgrupp ska, tillsammans med äldre, fundera på vad verksamheten ska innehålla.

– Drömscenariot är att man möts av en aktivitetssamordnare när man kommer hit, säger Marléne Lund Kopparklint.

– Att det finns fotvård, hårfrisör, spa, en trevlig restaurang eller kafé. En plats där man känner sig välkommen och bara kan sitta ner. Man jobbar med förebyggande hälsovård på olika plan i huset och man kan titta på tekniska hjälpmedel.

I november ska de första riktlinjerna för verksamheten vara klara. Målet är att prova nya arbetssätt efter årsskiftet.

Ny teknik

Kommunen och landstinget vill också samverka för att erbjuda mer vård och stöd närmare hemmet.

– Är det alltid nödvändigt att åka till vårdcentralen eller kan doktorn komma hem på olika sätt? Det kan vara allt från fysiska besök till besök via en telebild, säger Mikael Lind.

– En pusselbit är att utnyttja ny teknik. De äldre framöver kommer att vara betydligt mer vana vid IT. Det ställer krav på oss att anpassa våra tjänster.

Eva Bergquist är verksamhetschef för allmänmedicin inom landstinget.

– När vi blir äldre ska vården vara nära. Vi vill undvika att man hamnar i en sjukhussäng i onödan. Vi mår bäst hemma i vår egen miljö, säger hon.

Landstingsrådet Marianne Utterdahl (Siv) håller med:

– Gör vi mer rätt utnyttjar vi våra resurser bättre. Det här är en satsning vi har sett fram emot länge.

Marléne Lund Kopparklint:

– I dag hamnar kunder och patienter mellan stolarna – nu försöker vi bygga en trygg och säker soffa tillsammans.