2015-06-24 18:01

2015-06-24 18:01

Han nätverkar för Värmland

ALMEDALSVECKAN: Vill förbättra infrastrukturen

Ny kanal från Vänern och snabbare järnväg som ytterligare binder samman Sverige och Norge. l Almedalen ska Lars Andersson nätverka för att de storslagna planerna ska bli verklighet.

Almedalsveckan står för dörren. Mängder av politiker och företag beger sig till Gotland för att lyssna, lära och knyta kontakter. NWT har tidigare berättat om regionrådet Tomas Riste (S) och Handelskammarens vd Frida Johansson som båda reser till Visby. En annan värmlänning som ska dit är Lars Andersson, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna i Värmland och Dalsland.

– Om man träffar rätt personer och får tillfälle att prata med dem har Almedalsveckan stor betydelse. Det gäller att vara fokuserad och planerad för att hinna med allt och alla, konstaterar en förväntansfull Lars Andersson.

Driver två frågor

Lars Andersson åker ner för att driva två projekt. Det ena gäller ett kanalbygge mellan Vänersborg och Uddevalla som ska säkra avvattningen från Vänern vid översvämningar. Göta älvs avvattning är nämligen inte tillräcklig och en ny kanal skulle dessutom innebära flera fördelar enligt Lars Andersson.

– I Sverige bygger vi gärna vattennära, exempelvis vid Vänerns strand. En ny kanal skulle eliminera riskerna för skador på dessa fastigheter vid en eventuell översvämning. Och på köpet får vi en kortare, tryggare och effektivare led ut till havet för sjöfarten.

Bättre tågtrafik

För det andra åker Lars Andersson till Almedalen för att öka stödet för planerna att modernisera järnvägssträckan mellan Stockholm och Oslo.

– Vi skulle kunna halvera restiden, från sex till tre timmar, om vi fick i gång snabbtåg på sträckan. Det skulle innebära helt nya möjligheter för arbetspendlare och för ungdomar som vill studera på en ort och bo på en annan.

Projektet startade upp i Värmland men har i dag fått gehör bland både privata och offentliga aktörer i såväl Sverige som Norge.

– Alla organisationer inom bygg- och fastighetsbranschen längs hela sträckan har nu hoppat på tåget. Och fler ska vi bli. Men på grund av balansmålen i budgeten är det här ingen prioriterad fråga för staten. Därför ska vi försöka få fram privata investeringspengar som kan genomföra projektet.

Almedalsveckan står för dörren. Mängder av politiker och företag beger sig till Gotland för att lyssna, lära och knyta kontakter. NWT har tidigare berättat om regionrådet Tomas Riste (S) och Handelskammarens vd Frida Johansson som båda reser till Visby. En annan värmlänning som ska dit är Lars Andersson, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna i Värmland och Dalsland.

– Om man träffar rätt personer och får tillfälle att prata med dem har Almedalsveckan stor betydelse. Det gäller att vara fokuserad och planerad för att hinna med allt och alla, konstaterar en förväntansfull Lars Andersson.

Driver två frågor

Lars Andersson åker ner för att driva två projekt. Det ena gäller ett kanalbygge mellan Vänersborg och Uddevalla som ska säkra avvattningen från Vänern vid översvämningar. Göta älvs avvattning är nämligen inte tillräcklig och en ny kanal skulle dessutom innebära flera fördelar enligt Lars Andersson.

– I Sverige bygger vi gärna vattennära, exempelvis vid Vänerns strand. En ny kanal skulle eliminera riskerna för skador på dessa fastigheter vid en eventuell översvämning. Och på köpet får vi en kortare, tryggare och effektivare led ut till havet för sjöfarten.

Bättre tågtrafik

För det andra åker Lars Andersson till Almedalen för att öka stödet för planerna att modernisera järnvägssträckan mellan Stockholm och Oslo.

– Vi skulle kunna halvera restiden, från sex till tre timmar, om vi fick i gång snabbtåg på sträckan. Det skulle innebära helt nya möjligheter för arbetspendlare och för ungdomar som vill studera på en ort och bo på en annan.

Projektet startade upp i Värmland men har i dag fått gehör bland både privata och offentliga aktörer i såväl Sverige som Norge.

– Alla organisationer inom bygg- och fastighetsbranschen längs hela sträckan har nu hoppat på tåget. Och fler ska vi bli. Men på grund av balansmålen i budgeten är det här ingen prioriterad fråga för staten. Därför ska vi försöka få fram privata investeringspengar som kan genomföra projektet.