2015-06-18 06:00

2015-06-18 06:00

Karlstad sjötrafik ifrågasätter uppgifter men medger fel

KARLSTAD: "Det är krypfart"

– Vår befälhavare gjorde bedömningen att det gick att köra om utan risk.
Det säger Karlstad sjötrafiks delägare Christer Magnusson.
– Vi har fått höra att det inte kommer att upprepas, säger Lena Palmehn på Karlstadsbuss.

Karlstadsbuss är huvudman för båtbussarna men det är Karlstad sjötrafik AB som trafikerar linjen.

Christer Magnusson är en av delägarna i Karlstad sjötrafik AB. Han känner till att det varit en incident och att det finns synpunkter på den.

Stella polaris kapten säger att det var väldigt nära kollision?

– Det får stå för honom.

Christer Magnusson säger att han inte tar ställning. Men han ifrågasätter flera uppgifter, bland annat att Stella polaris fick slå full back.

– Jag har själv kört bakom Polstjärnan och deras fart i kanalen är 2, max 3 knop. Det är krypfart. Då handlar det knappast om att slå full back.

Vad säger du om att det pratas om att anmäla er?

– Det är ju så det ska gå till. Om de upplever det som en allvarlig incident ska det anmälas.

Vidare säger rederiägaren att man haft samtal med den berörda skepparen och kommit fram till att mer försiktighet ska vidtas i framtiden.

– Det hade kanske varit befogat att stanna tills de här två båtarna hade kommit ur kanalen.

Så ni håller med om att det inte var optimalt att köra om?

– Det går inte att komma förbi att båtarna var nära varandra. Det är inte jättebreda kanaler det handlar om.

Lena Palmehn är ansvarig för båtbussarna på Karlstadsbuss:

– Vi känner till det här. Vi har pratat med rederiet och fått höra att det inte kommer att upprepas. Omkörningar ska aldrig ske på ställen där det kan uppfattas som olämpligt.

Ni tar det här på allvar?

– Vi tar alltid rapporterade incidenter på största allvar.

– Det huvudsakliga är att det inte blev några skador. Sedan tittar vi alltid på vad vi kan göra för att ifrågasatta saker inte ska upprepas.

Enligt Lena Palmehn har inga resenärer hört av sig med anledning av incidenten.

Karlstadsbuss är huvudman för båtbussarna men det är Karlstad sjötrafik AB som trafikerar linjen.

Christer Magnusson är en av delägarna i Karlstad sjötrafik AB. Han känner till att det varit en incident och att det finns synpunkter på den.

Stella polaris kapten säger att det var väldigt nära kollision?

– Det får stå för honom.

Christer Magnusson säger att han inte tar ställning. Men han ifrågasätter flera uppgifter, bland annat att Stella polaris fick slå full back.

– Jag har själv kört bakom Polstjärnan och deras fart i kanalen är 2, max 3 knop. Det är krypfart. Då handlar det knappast om att slå full back.

Vad säger du om att det pratas om att anmäla er?

– Det är ju så det ska gå till. Om de upplever det som en allvarlig incident ska det anmälas.

Vidare säger rederiägaren att man haft samtal med den berörda skepparen och kommit fram till att mer försiktighet ska vidtas i framtiden.

– Det hade kanske varit befogat att stanna tills de här två båtarna hade kommit ur kanalen.

Så ni håller med om att det inte var optimalt att köra om?

– Det går inte att komma förbi att båtarna var nära varandra. Det är inte jättebreda kanaler det handlar om.

Lena Palmehn är ansvarig för båtbussarna på Karlstadsbuss:

– Vi känner till det här. Vi har pratat med rederiet och fått höra att det inte kommer att upprepas. Omkörningar ska aldrig ske på ställen där det kan uppfattas som olämpligt.

Ni tar det här på allvar?

– Vi tar alltid rapporterade incidenter på största allvar.

– Det huvudsakliga är att det inte blev några skador. Sedan tittar vi alltid på vad vi kan göra för att ifrågasatta saker inte ska upprepas.

Enligt Lena Palmehn har inga resenärer hört av sig med anledning av incidenten.