2015-06-18 06:00

2015-06-18 06:00

Får betala för fällda klibbalar

KARLSTAD: Förlikning mellan kommun och arrendator

2012 upptäckte Karlstads kommun olovlig trädfällning på Jäverön.
Nu har man förlikats med arrendatorn.
– Det känns bra att vi tillsammans hittat en lösning, säger förvaltningsjurist Anders Löfstrand.

Det är en flera år gammal process som nu är avslutad. 2012 upptäcktes att en arrendator fällt cirka 30 klibbalar som han enligt markägaren, kommunen, inte hade tillåtelse att göra.

Händelsen polisanmäldes, och förundersökning inleddes. Den har därefter lagts ner av två olika åklagare på olika nivåer.

För en tid sedan fick arrendatorn ett krav av Karlstads kommun – på närmare 250 000 kronor. ”Betala, eller så vidtar vi rättsliga åtgärder”, var budskapet.

125 000 kronor

Nu har parterna förlikats.

– Vi har kommit överens om att vår arrendator ska betala 125 000 kronor till kommunen, säger Anders Löfstrand, förvaltningsjurist på Karlstads kommun.

Det är betydligt mindre än kravet?

– Det är alldeles riktigt, men det ligger i en förliknings natur att man ger och tar.

Hur motiverar ni det?

– Vi fann det här som en skälig nivå. Dels på grund av att det finns svårigheter kring att definiera återanskaffningskostnaden, dels finns det oklarheter kring vad man från kommunens sida sagt till arrendatorn om möjligheten till avverkning.

Känns det bra att kunna lägga det här bakom er?

– Vi är glada över att vi kunnat hitta en lösning tillsammans med arrendatorn. En förlikning är inte bara en parts förtjänst.

Det är en flera år gammal process som nu är avslutad. 2012 upptäcktes att en arrendator fällt cirka 30 klibbalar som han enligt markägaren, kommunen, inte hade tillåtelse att göra.

Händelsen polisanmäldes, och förundersökning inleddes. Den har därefter lagts ner av två olika åklagare på olika nivåer.

För en tid sedan fick arrendatorn ett krav av Karlstads kommun – på närmare 250 000 kronor. ”Betala, eller så vidtar vi rättsliga åtgärder”, var budskapet.

125 000 kronor

Nu har parterna förlikats.

– Vi har kommit överens om att vår arrendator ska betala 125 000 kronor till kommunen, säger Anders Löfstrand, förvaltningsjurist på Karlstads kommun.

Det är betydligt mindre än kravet?

– Det är alldeles riktigt, men det ligger i en förliknings natur att man ger och tar.

Hur motiverar ni det?

– Vi fann det här som en skälig nivå. Dels på grund av att det finns svårigheter kring att definiera återanskaffningskostnaden, dels finns det oklarheter kring vad man från kommunens sida sagt till arrendatorn om möjligheten till avverkning.

Känns det bra att kunna lägga det här bakom er?

– Vi är glada över att vi kunnat hitta en lösning tillsammans med arrendatorn. En förlikning är inte bara en parts förtjänst.