2015-06-17 06:00

2015-06-17 06:00

Så vill Karlstadsborna utveckla centrum

KARLSTAD: Över 400 har tyckt till om Tingvallastaden

Engagemanget för centrum är stort.
När kommunen frågade Karlstadsborna vad som är bra och dåligt kom över 400 svar in.
Många vill se förändringar på Drottninggatan, Hamngatan och Stora torget.

Karlstads centrum berör invånarna. Under några veckor har kommunen samlat in synpunkter på hur centrum ska kunna utvecklas.

Karlstadsborna har kommit med åsikter om allt från cykelbanor till hur tillgängligheten till vattendrag ska bli bättre.

Totalt har 426 svar kommit in.

– Det är väldigt många intressanta idéer, tankar och förslag, säger Olle Wikberg, strateg på kommunens tillväxtcentrum.

– Det handlar om vad man har för favoritplatser men också var det upplevs vara problem till exempel som cyklist och var det finns otrygga platser. Det här är väldigt viktigt att få med i planeringen när staden ska utvecklas.

Karlstadsbornas synpunkter, som kommit in via en karttjänst på kommunens hemsida, är en del i underlaget när det ska arbetas vidare med att utveckla Tingvallastaden.

Hamngatan, Drottninggatan och Stora torget är de tre områden som kanske fått flest synpunkter.

Viktiga områden

Kommunalrådet Peter Kullgren (KD) är inte förvånad.

– Det är områden som är väldigt viktiga i Karlstad.

På alla tre ställena kan kanske delar av önskemålen också uppfyllas. För förändringar är på gång.

När det gäller Hamngatan beskrivs den till exempel av en kvinna som rörig och svår att passera både som gående, cyklist och bilist. ”Hamngatan är bedrövligt tråkig”, skriver en annan.

Det här är något som kommunen hoppas ska bli bättre. Genom att förskottera pengar vill man, som NWT berättat tidigare, att bygget av ett nytt resecentrum ska vara i gång 2018.

– Det kommer att knyta ihop centrum med Inre hamn och Viken på ett helt annat sätt och skapa säkrare övergångar, säger Peter Kullgren.

En annan plats som många har tyckt till om är Drottninggatan, från Järnvägsgatan och västerut. Flera önskar sig en cykelväg.

Förändringar

Även i det här området är förändringar på gång. Kommunen har beslutat att sälja stadshuset och när resecentrum blir verklighet kommer busstationen flyttas och på så sätt frigörs ny mark. Peter Kullgren hoppas att det ska utveckla området.

En tredje plats som många har synpunkter på är Stora torget. Och här går åsikterna isär. Några har det som sin favoritplats, andra tycker att det är tråkigt och behöver utvecklas.

Även när det gäller torget är saker på gång.

Politikerna har gett tjänstemännen ett uppdrag att titta vidare på hur den stora ytan ska kunna utvecklas.

– Det handlar om att titta på Stora torgets framtida utformning och användning. Vi tycker att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp, säger Mia Börjesson, stadsbyggnadsartikekt i kommunen.

Värmlands museum håller på att ta fram en kulturhistorisk utredning av torget och i höst hoppas Mia Börjesson att det ska märkas mer att kommunen arbetar med frågan.

– Framöver blir det också fler chanser att tycka till om torget.

Karlstads centrum berör invånarna. Under några veckor har kommunen samlat in synpunkter på hur centrum ska kunna utvecklas.

Karlstadsborna har kommit med åsikter om allt från cykelbanor till hur tillgängligheten till vattendrag ska bli bättre.

Totalt har 426 svar kommit in.

– Det är väldigt många intressanta idéer, tankar och förslag, säger Olle Wikberg, strateg på kommunens tillväxtcentrum.

– Det handlar om vad man har för favoritplatser men också var det upplevs vara problem till exempel som cyklist och var det finns otrygga platser. Det här är väldigt viktigt att få med i planeringen när staden ska utvecklas.

Karlstadsbornas synpunkter, som kommit in via en karttjänst på kommunens hemsida, är en del i underlaget när det ska arbetas vidare med att utveckla Tingvallastaden.

Hamngatan, Drottninggatan och Stora torget är de tre områden som kanske fått flest synpunkter.

Viktiga områden

Kommunalrådet Peter Kullgren (KD) är inte förvånad.

– Det är områden som är väldigt viktiga i Karlstad.

På alla tre ställena kan kanske delar av önskemålen också uppfyllas. För förändringar är på gång.

När det gäller Hamngatan beskrivs den till exempel av en kvinna som rörig och svår att passera både som gående, cyklist och bilist. ”Hamngatan är bedrövligt tråkig”, skriver en annan.

Det här är något som kommunen hoppas ska bli bättre. Genom att förskottera pengar vill man, som NWT berättat tidigare, att bygget av ett nytt resecentrum ska vara i gång 2018.

– Det kommer att knyta ihop centrum med Inre hamn och Viken på ett helt annat sätt och skapa säkrare övergångar, säger Peter Kullgren.

En annan plats som många har tyckt till om är Drottninggatan, från Järnvägsgatan och västerut. Flera önskar sig en cykelväg.

Förändringar

Även i det här området är förändringar på gång. Kommunen har beslutat att sälja stadshuset och när resecentrum blir verklighet kommer busstationen flyttas och på så sätt frigörs ny mark. Peter Kullgren hoppas att det ska utveckla området.

En tredje plats som många har synpunkter på är Stora torget. Och här går åsikterna isär. Några har det som sin favoritplats, andra tycker att det är tråkigt och behöver utvecklas.

Även när det gäller torget är saker på gång.

Politikerna har gett tjänstemännen ett uppdrag att titta vidare på hur den stora ytan ska kunna utvecklas.

– Det handlar om att titta på Stora torgets framtida utformning och användning. Vi tycker att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp, säger Mia Börjesson, stadsbyggnadsartikekt i kommunen.

Värmlands museum håller på att ta fram en kulturhistorisk utredning av torget och i höst hoppas Mia Börjesson att det ska märkas mer att kommunen arbetar med frågan.

– Framöver blir det också fler chanser att tycka till om torget.

Röster om centrum

Här är några av de 426 synpunkter som kommunen fått in:

”Älvstråket från Stadshotellet upp till Sandgrund borde göras till en vacker promenadsträcka”

Om Herrgårdsgatan: ”Stadsgata men känns som en bakgata. Skulle kunna vara en del av ett attraktivt centrum”.

”Kvarteret med Residenset och Rådhuset är fantastiskt illa utnyttjat med tanke på läget och de existerande byggnaderna. Jag önskar att gården kunde öppnas upp för allmänheten på ett annat sätt än i dag...”

Källa: