2015-06-17 06:00

2015-06-17 06:00

"Inga lockpriser på bostäder i Karlstad"

KARLSTAD: Slutpriserna är mycket högre än utgångspriserna

Fastighetsmäklarna har svårt att pricka rätt när det gäller utgångspriser på villor och bostadsrätter. Men att mäklarna medvetet skulle locka med låga utgångspriser för att få i gång budgivning tillbakavisas av mäklaren Kristoffer Kullberg på Fastighetsbyrån i Karlstad.
– Problemet är att det är svårt att sätta rätt utgångspris på en marknad som skenar, säger han.

I en sammanställning som tidningen Dagens Industri har gjort placerar sig Karlstad på topp-tre i landet när det gäller skillnaden mellan utgångspris och slutligt pris vid bostadsförsäljningar. Villapriserna hamnar 16 procent över utgångspriserna och bostadsrätterna 21 procent över. Bara Linköping och Luleå ser större skillnader vid bostadsförsäljningar i den här jämförelsen mellan Sverige största städer.

Värderingar av och prissättningar på bostäder har varit ett diskussionsämne de senaste åren. Klagomålen har strömmat in till branschorganisationen Mäklarsamfundets kundombudsman. Kritiken har gällt att mäklare inte följer marknadsföringslagen och att man använder lockpriser för att trissa upp budgivningen och slutpriserna.

Branschen har tagit kritiken på allvar och uttalat självkritik.

– Det handlar om konsumenternas förtroende för mäklarens expertroll. Om konsumenter upplever att mäklare använder sig av lockpriser så är det riktigt dåligt för alla, har till exempel Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet, sagt.

Nya siffror som Dagens Industri tagit fram visar att problemet med stora gap mellan utgångspris och slutpris lever kvar.

Låga räntor

Att det ser ut som det gör har en naturlig förklaring, menar mäklaren Kristoffer Kullberg i Karlstad. Det är extremt svårt att bedöma marknaden samtidigt som den skenar, med låga räntor och ett lågt utbud. Dessutom har oron över förändrade amorteringsregler eldat på priserna ytterligare på grund av att många vill köpa innan nya regler träder i kraft. Det gör marknaden ovanligt svårbedömd.

– Vi grundar värderingarna på tidigare försäljningar av liknande hus i det området. Vi kan inte utgå ifrån något annat, säger Kristoffer Kullberg.

Att bara utgå ifrån att priserna fortsätter stiga och sätta ett utgångspris som är högre än vid tidigare jämförbara försäljningar vore inte rätt, menar han.

– Om vi skulle dras med i ruschen skulle vi vara med och dra upp priserna än mer och det skulle på sikt skapa en bostadsbubbla och det gynnas ingen av, säger han.

Accepterat lägsta pris

Han betonar att det utgångspris som säljaren går ut med är ett pris han eller hon verkligen kan tänka sig att sälja för. Kommer inga andra bud går huset för det priset, om inget oväntat inträffar.

– Det är vi och säljaren överens om. Jag utgår ifrån att de andra mäklarna gör likadant.

Den bästa åtgärden för att göra marknaden mer lugn och förutsägbar vore att öka byggandet, menar Kullberg.

– Som det är i dag tvekar många att sälja för de har för få alternativ att flytta till.

I en sammanställning som tidningen Dagens Industri har gjort placerar sig Karlstad på topp-tre i landet när det gäller skillnaden mellan utgångspris och slutligt pris vid bostadsförsäljningar. Villapriserna hamnar 16 procent över utgångspriserna och bostadsrätterna 21 procent över. Bara Linköping och Luleå ser större skillnader vid bostadsförsäljningar i den här jämförelsen mellan Sverige största städer.

Värderingar av och prissättningar på bostäder har varit ett diskussionsämne de senaste åren. Klagomålen har strömmat in till branschorganisationen Mäklarsamfundets kundombudsman. Kritiken har gällt att mäklare inte följer marknadsföringslagen och att man använder lockpriser för att trissa upp budgivningen och slutpriserna.

Branschen har tagit kritiken på allvar och uttalat självkritik.

– Det handlar om konsumenternas förtroende för mäklarens expertroll. Om konsumenter upplever att mäklare använder sig av lockpriser så är det riktigt dåligt för alla, har till exempel Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet, sagt.

Nya siffror som Dagens Industri tagit fram visar att problemet med stora gap mellan utgångspris och slutpris lever kvar.

Låga räntor

Att det ser ut som det gör har en naturlig förklaring, menar mäklaren Kristoffer Kullberg i Karlstad. Det är extremt svårt att bedöma marknaden samtidigt som den skenar, med låga räntor och ett lågt utbud. Dessutom har oron över förändrade amorteringsregler eldat på priserna ytterligare på grund av att många vill köpa innan nya regler träder i kraft. Det gör marknaden ovanligt svårbedömd.

– Vi grundar värderingarna på tidigare försäljningar av liknande hus i det området. Vi kan inte utgå ifrån något annat, säger Kristoffer Kullberg.

Att bara utgå ifrån att priserna fortsätter stiga och sätta ett utgångspris som är högre än vid tidigare jämförbara försäljningar vore inte rätt, menar han.

– Om vi skulle dras med i ruschen skulle vi vara med och dra upp priserna än mer och det skulle på sikt skapa en bostadsbubbla och det gynnas ingen av, säger han.

Accepterat lägsta pris

Han betonar att det utgångspris som säljaren går ut med är ett pris han eller hon verkligen kan tänka sig att sälja för. Kommer inga andra bud går huset för det priset, om inget oväntat inträffar.

– Det är vi och säljaren överens om. Jag utgår ifrån att de andra mäklarna gör likadant.

Den bästa åtgärden för att göra marknaden mer lugn och förutsägbar vore att öka byggandet, menar Kullberg.

– Som det är i dag tvekar många att sälja för de har för få alternativ att flytta till.