2015-06-17 12:18

2015-06-17 12:18

Det är Karlstadsborna mest nöjda med

KARLSTAD

Karlstadsborna är mycket nöjda med sin kommun. Det visar den senaste medborgarundersökningen från Statistiska centralbyrån, SCB.

Invånarna har själva satt betyg på kommunen i undersökningen som genomförts av SCB i flera år. Karlstad kommun burkar få mycket bra resultat - så även den här gången.

På en skala mellan 0-100 i betygsindex får vatten och avlopp index 86, utbildningsmöjligheter får 81, kommunikationer 75, samt kultur- och fritidsmöjligheter 73. 

Karlstadsborna kan också starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit och ger 71 i helhetsbetyg om kommunen som en plats att bo och leva på.  

- Det är verkligen glädjande att vi ligger över medelvärdet inom samtliga områden jämfört med alla andra kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) i ett pressmeddelande.

Äldreomsorgen redovisar den största betygsökningen jämfört med förra året. Även gymnasieskolan och möjligheterna att komma i kontakt med kommunens politiker har ökat. 

Det som det finns visst missnöjde med är  möjligheten att påverka politiska beslut och i frågor som rör kommunens utveckling.

Invånarna har själva satt betyg på kommunen i undersökningen som genomförts av SCB i flera år. Karlstad kommun burkar få mycket bra resultat - så även den här gången.

På en skala mellan 0-100 i betygsindex får vatten och avlopp index 86, utbildningsmöjligheter får 81, kommunikationer 75, samt kultur- och fritidsmöjligheter 73. 

Karlstadsborna kan också starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit och ger 71 i helhetsbetyg om kommunen som en plats att bo och leva på.  

- Det är verkligen glädjande att vi ligger över medelvärdet inom samtliga områden jämfört med alla andra kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) i ett pressmeddelande.

Äldreomsorgen redovisar den största betygsökningen jämfört med förra året. Även gymnasieskolan och möjligheterna att komma i kontakt med kommunens politiker har ökat. 

Det som det finns visst missnöjde med är  möjligheten att påverka politiska beslut och i frågor som rör kommunens utveckling.