2015-06-17 15:45

2015-06-17 16:02

Älvkullegymnasiet ska rivas

KARLSTAD

Beslutet är fattat - Älvkullegymnasiet ska rivas.

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade i onsdags att Älvkullegymnasiet ska avvecklas. Det betyder att man kommer att bygga ut Sundstagymnasiet. Vilket i sin tur innebär att mycket attraktiv tomtmark kommer att bli tillgänglig när Älvkullegymnasiet försvinner.

Men innan den marken bli bebyggd, med största sannolikhet med bostäder, ska det tillbyggda Älvkulle- Sundstagymnasiet stå klart. Och finansieringen av det nya skolbygget vara löst.

 

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade i onsdags att Älvkullegymnasiet ska avvecklas. Det betyder att man kommer att bygga ut Sundstagymnasiet. Vilket i sin tur innebär att mycket attraktiv tomtmark kommer att bli tillgänglig när Älvkullegymnasiet försvinner.

Men innan den marken bli bebyggd, med största sannolikhet med bostäder, ska det tillbyggda Älvkulle- Sundstagymnasiet stå klart. Och finansieringen av det nya skolbygget vara löst.