2015-06-16 19:34

2015-06-16 19:39

"Strutsmentalitet" menar S och V

LANDSTINGET: Stor oenighet om budgetförslag

Oppositionen gick hårt åt Värmlandssamverkans budgetförslag för 2016 vid landstingsfullmäktiges sammanträde på tisdagen.

Noll vårdskador. Bäst vårdkvalitet. Vård utan köer. Respektfulla möten. Det är målen för hälso- och sjukvården i Värmland.

Målen är alla partier i stort sett överens om, men hur pengarna ska hanteras för att nå dit är en helt annan sak.

Återremiss

På onsdagen ska landstingsfullmäktige ta ställning till Värmlandssamverkans förslag till budget för 2016 och flerårsplan för 2016-2018.

NWT har tidigare berättat att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tänker yrka på återremiss.

Ulric Andersson (S) anser att budgetförslaget är orealistiskt.

– Budgeten bygger på ett plusresultat 2015, men som det ser ut i dag går vi mot ett underskott på 400 miljoner, sa han.

– Flera verksamheter måste minska sina kostnader rejält – vad får det för konsekvenser? Senarelägg budgetbeslutet och gör en budget som utgår från den verklighet vi har.

”Inga andra pengar”

Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) är ordförande i landstingsstyrelsen. Han försvarade budgeten:

– Ja, jag tror att budgeten för 2016 är realistisk. Jag tror det är viktigt att visa verksamheterna vilka de ekonomiska förutsättningarna är – det finns ju inga andra pengar!

Per Gruvberger (S) tyckte att Värmlandssamverkan stoppade huvudet i sanden:

– Det finns ett djur närvarande här – och det är strutsen!

Oroade revisorer

Även revisorerna är bekymrade över den ekonomiska situationen.

– Givetvis ser vi i revisionen allvarligt både på underskottet i ekonomin och att flera mål för verksamheten inte uppfylls. Ansvaret vilar på hela landstingsstyrelsen, sa Östen Högman, ordförande i landstingets revision.

Noll vårdskador. Bäst vårdkvalitet. Vård utan köer. Respektfulla möten. Det är målen för hälso- och sjukvården i Värmland.

Målen är alla partier i stort sett överens om, men hur pengarna ska hanteras för att nå dit är en helt annan sak.

Återremiss

På onsdagen ska landstingsfullmäktige ta ställning till Värmlandssamverkans förslag till budget för 2016 och flerårsplan för 2016-2018.

NWT har tidigare berättat att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tänker yrka på återremiss.

Ulric Andersson (S) anser att budgetförslaget är orealistiskt.

– Budgeten bygger på ett plusresultat 2015, men som det ser ut i dag går vi mot ett underskott på 400 miljoner, sa han.

– Flera verksamheter måste minska sina kostnader rejält – vad får det för konsekvenser? Senarelägg budgetbeslutet och gör en budget som utgår från den verklighet vi har.

”Inga andra pengar”

Landstingsrådet Fredrik Larsson (M) är ordförande i landstingsstyrelsen. Han försvarade budgeten:

– Ja, jag tror att budgeten för 2016 är realistisk. Jag tror det är viktigt att visa verksamheterna vilka de ekonomiska förutsättningarna är – det finns ju inga andra pengar!

Per Gruvberger (S) tyckte att Värmlandssamverkan stoppade huvudet i sanden:

– Det finns ett djur närvarande här – och det är strutsen!

Oroade revisorer

Även revisorerna är bekymrade över den ekonomiska situationen.

– Givetvis ser vi i revisionen allvarligt både på underskottet i ekonomin och att flera mål för verksamheten inte uppfylls. Ansvaret vilar på hela landstingsstyrelsen, sa Östen Högman, ordförande i landstingets revision.