2015-06-16 21:55

2015-06-17 08:15

Älvkullen kan rivas

KARLSTAD: Föreslås bli tillbygge på Sundstagymnasiet

Älvkullegymnasiet bör rivas och bli tillbyggnad på Sundstagymnasiet. Det föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen samt gymnasieförvaltningen i en gemensam rapport. Skolans lokaler anses vara för slitna och omoderna.

Älvkullens nuvarande lokaler stod klara 1958 och byggdes på ytterligare 1970. Fastighetsunderhåll pågick kontinuerligt fram till 2003, men redan då höjdes röster för att gymnasiet behövde renoveras. Sedan dess har endast de mest krisande problemen åtgärdats, varför lokalerna i dagsläget är slitna. Enligt utredarna krävs en modernisering såväl invändigt som utvändigt.

– Vi behöver mer flexibla lokaler med innehåll som kan attrahera och möta de krav, behov och möjligheter som teknikutvecklingen skapat. Vi vill ha en mer öppen planlösning jämfört med den ”korridorskola” som Älvkullen är i dag, säger Urban Karlsson, planeringschef på gymnasieförvaltningen.

Två alternativ

I dagsläget finns två alternativ. Å ena sidan föreslås en total ombyggnation av de nuvarande lokalerna. Å andra sidan föreslås att Älvkullegymnasiet flyttas till andra sidan Sundstavägen för att bli tillbyggnad på Sundstagymnasiet.

Utredarna föredrar det senare av alternativen.

– Det finns flera anledningar till att vi föreslår en flytt till andra sidan vägen. En totalrenovering skulle vara mycket omfattande eftersom allt förutom stommen och några enstaka tegelväggar behöver bytas ut. Tidsmässigt pratar vi om ungefär tre år. Att hitta ersättningslokaler för hela byggnadsperioden skulle med andra ord vara dyrt. Majoriteten av verksamheten skulle därför behöva fortsätta även under ombyggnationen, vilket självklart skulle påverka elevernas studiemiljö i och med det damm och buller som följer. Att bedriva skolverksamhet på en byggarbetsplats under så pass lång tid är inte optimalt, säger Urban Karlsson.

Ännu i utredningsfas

Hur det nya Älvkullen skulle se ut efter ombyggnation alternativt nybyggnation är ännu oklart.

– Det finns inga konkreta ritningar än. Inte ett enda streck har dragits. För det behövs arkitekter och konstruktörer och då kostar projektet plötsligt pengar. Nej, först behövs politiska beslut, säger Urban Karlsson.

Under onsdagen sammanträder såväl teknik- och fastighetsnämnden som gymnasienämnden för att fatta beslut om vidare projektering och utredning.

– Om vi får klartecken att dra i gång nästa fas så kommer projektet engagera många människor, både internt och externt. Målet är att få utredningsarbetet helt klar innan budgeten sätts för åren 2017-2020. Det nya Älvkullegymnasiet kan alltså stå färdigt som tidigast runt halvårsskiftet 2018. Men i grunden handlar det om politiska prioriteringar, säger Urban Karlsson.

Älvkullens nuvarande lokaler stod klara 1958 och byggdes på ytterligare 1970. Fastighetsunderhåll pågick kontinuerligt fram till 2003, men redan då höjdes röster för att gymnasiet behövde renoveras. Sedan dess har endast de mest krisande problemen åtgärdats, varför lokalerna i dagsläget är slitna. Enligt utredarna krävs en modernisering såväl invändigt som utvändigt.

– Vi behöver mer flexibla lokaler med innehåll som kan attrahera och möta de krav, behov och möjligheter som teknikutvecklingen skapat. Vi vill ha en mer öppen planlösning jämfört med den ”korridorskola” som Älvkullen är i dag, säger Urban Karlsson, planeringschef på gymnasieförvaltningen.

Två alternativ

I dagsläget finns två alternativ. Å ena sidan föreslås en total ombyggnation av de nuvarande lokalerna. Å andra sidan föreslås att Älvkullegymnasiet flyttas till andra sidan Sundstavägen för att bli tillbyggnad på Sundstagymnasiet.

Utredarna föredrar det senare av alternativen.

– Det finns flera anledningar till att vi föreslår en flytt till andra sidan vägen. En totalrenovering skulle vara mycket omfattande eftersom allt förutom stommen och några enstaka tegelväggar behöver bytas ut. Tidsmässigt pratar vi om ungefär tre år. Att hitta ersättningslokaler för hela byggnadsperioden skulle med andra ord vara dyrt. Majoriteten av verksamheten skulle därför behöva fortsätta även under ombyggnationen, vilket självklart skulle påverka elevernas studiemiljö i och med det damm och buller som följer. Att bedriva skolverksamhet på en byggarbetsplats under så pass lång tid är inte optimalt, säger Urban Karlsson.

Ännu i utredningsfas

Hur det nya Älvkullen skulle se ut efter ombyggnation alternativt nybyggnation är ännu oklart.

– Det finns inga konkreta ritningar än. Inte ett enda streck har dragits. För det behövs arkitekter och konstruktörer och då kostar projektet plötsligt pengar. Nej, först behövs politiska beslut, säger Urban Karlsson.

Under onsdagen sammanträder såväl teknik- och fastighetsnämnden som gymnasienämnden för att fatta beslut om vidare projektering och utredning.

– Om vi får klartecken att dra i gång nästa fas så kommer projektet engagera många människor, både internt och externt. Målet är att få utredningsarbetet helt klar innan budgeten sätts för åren 2017-2020. Det nya Älvkullegymnasiet kan alltså stå färdigt som tidigast runt halvårsskiftet 2018. Men i grunden handlar det om politiska prioriteringar, säger Urban Karlsson.

  • Herman Sewelén

Därför bör Älvkullen flyttas

De nya lokalerna blir moderna och förenklar det redan etablerade samarbetet med Sundstagymnasiet.

Det är tryggare ur trafiksäkerhetssynpunkt

De nya lokalerna är flexibla, öppna, ljusa och energisnåla och är attraktiva för studenterna.

Försäljning av tomtmarken på Älvkullesidan kan delfinansiera nybyggnationen

Argumenten är baserade på teknik- och fastighetsförvaltningens samt gymnasieförvaltningens rapport.

Källa: Karlstads kommuns förstudierapport