2015-06-15 16:24

2015-06-15 16:24

Meriterad gästprofessor vid universitetet

KARLSTAD

Journalisten och författaren Johanne Hildebrandt har utsetts till gästprofessor i Global media studies vid Karlstads universitet.

– Jag är oerhört glad och ödmjuk både över denna hedersutnämning men också att Karlstads universitet vill ta till vara på de kunskaper jag tillskansat mig under min karriär. Konfliktrapportering och dess effekter i media är oerhört viktigt och har stor påverkan inom många områden, både nationellt och globalt. Min förhoppning är att kunna förmedla detta, tillsammans med praktiska kunskaper från krigszoner, media, opinionsbildning, konflikthantering och även den militära världen till de studenter jag ska undervisa. Jag ser dessutom fram emot att få verka bland landets mest framstående forskare i dessa ämnen och ta del av deras forskning, säger Johanne Hildebrandt.

Hildebrendts kunskap inom journalistik och globala perspektiv genom bevakningen av krig och konflikter världen över, sammanfaller med universitetets forskning och undervisning, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

Johanne Hildebrandt har därtill en gedigen erfarenhet från olika positioner i mediebranschen, och är också en av få svenska journalister som arbetat som krigskorrespondent och bevakat konflikter och krig i forna Jugoslavien, Irak och Afghanistan.

– Jag är oerhört glad och ödmjuk både över denna hedersutnämning men också att Karlstads universitet vill ta till vara på de kunskaper jag tillskansat mig under min karriär. Konfliktrapportering och dess effekter i media är oerhört viktigt och har stor påverkan inom många områden, både nationellt och globalt. Min förhoppning är att kunna förmedla detta, tillsammans med praktiska kunskaper från krigszoner, media, opinionsbildning, konflikthantering och även den militära världen till de studenter jag ska undervisa. Jag ser dessutom fram emot att få verka bland landets mest framstående forskare i dessa ämnen och ta del av deras forskning, säger Johanne Hildebrandt.

Hildebrendts kunskap inom journalistik och globala perspektiv genom bevakningen av krig och konflikter världen över, sammanfaller med universitetets forskning och undervisning, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

Johanne Hildebrandt har därtill en gedigen erfarenhet från olika positioner i mediebranschen, och är också en av få svenska journalister som arbetat som krigskorrespondent och bevakat konflikter och krig i forna Jugoslavien, Irak och Afghanistan.