2015-06-12 06:36

2015-06-12 06:36

"En lugn natt på stan"

KARLSTAD

Vakthavande befäl berättar att det varit mycket folk på stan under kvällen och natten, men att det gått väldigt lugnt till väga.

– Det har varit mycket lugnare än vad vi hade räknat med. Vi har haft två stycken inne på tillnyktring, men det har inte varit några studenter, säger Per-Arne Eriksson, vakthavande befäl hos polisen i Karlstad.

– Det har varit mycket lugnare än vad vi hade räknat med. Vi har haft två stycken inne på tillnyktring, men det har inte varit några studenter, säger Per-Arne Eriksson, vakthavande befäl hos polisen i Karlstad.