2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:00

Vill ha bort alla svartbyggen

KARLSTAD: Avgifterna höjs för arrendetomterna på Jäverön

Dyrare. Kommunen har planer på att minst fördubbla arrendeavgifterna för sommarstugetomterna på Jäverön. De med alltför stora svartbyggen kan tvingas riva bryggor och tillbyggnader.

Kommunen har inventerat alla, cirka 110 arrendetomter, som finns på den 900 hektar stora Jäverön.

De - då - enkla fritidshusen på 60 kvadratmeter byggdes på 1940- och 1950-talet på 1 000 kvadratmeter stora tomter.

Missämja mellan grannar

– Kommunen har inte gjort mycket med förhållandena där sedan man köpte ön i slutet på 1960-talet, konstaterar Michael Sundholm, kommunikatör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

När inventeringen påbörjads för två år sedan sa fastighetsdirektör Hans Wennerholm:

– Vi kan inte ha ett system där den som vill göra rätt och ber om tillstånd får nej, medan andra gör som de vill. Sådant kan skapa missämja mellan grannar.

Flera stora brygganläggningar

Inventeringen visar att en tredjedel av stugorna klarat sig utan anmärkningar. De ser ut ungefär som de gjorde när de byggdes.

En tredjedel av arrendatorerna har tagit sig vissa friheter. Kanske byggt in verandan och annekterat mera mark.

– Men det kan räcka med att de flyttar växthuset och komposten lite närmare huset, säger Michael Sundholm.

Den sista tredjedelen arrendatorer har gjort mer än vad kommunen vill acceptera. Det finns exempel på sommarstugeägare som byggt ut sina 60 kvadrat till över 100 kvadratmeter stora stugor. Som har utvidgat sina tomter till tre, fyra gånger den ursprungliga storleken och byggt flera, stora brygganläggningar.

Mer än fördubblas

Kommunen diskuterar lösningar med varje enskild sommarstugeägare.

Arrendeavgifterna, som varit i princip oförändrade i många år, kommer att höjas, sannolikt mer än fördubblas mot dagens årsavgifter på 5 000 - 6 000 kronor.

Det finns också tankar på att styra bebyggelsen genom att införa differentierade arrendeavgifter. Ju större stuga och brygga, ju högre avgift.

De som byggt allra störst och lagt beslag på väldigt mycket kommunal mark kan söka bygglov och strandskyddsdispens i efterhand. Beviljas inte det, måste man riva och återställa marken på egen bekostnad.

Dålig tillsyn

Om ett par veckor väntas besked från politikerna. Då avgörs det i vilka fall kommunen tänker se mellan fingrarna och när gränsen anses ha passerats.

– Kommunen har haft dålig tillsyn på Jäverön under många år. Då kan det som markägare vara svårt att kräva förändringar efter så lång tid. Vi vill ha ordning och rättvisa förhållanden, men måste kontrollera med juridiken vad vi kan och får göra, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Lander (C).

Kommunen har inventerat alla, cirka 110 arrendetomter, som finns på den 900 hektar stora Jäverön.

De - då - enkla fritidshusen på 60 kvadratmeter byggdes på 1940- och 1950-talet på 1 000 kvadratmeter stora tomter.

Missämja mellan grannar

– Kommunen har inte gjort mycket med förhållandena där sedan man köpte ön i slutet på 1960-talet, konstaterar Michael Sundholm, kommunikatör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

När inventeringen påbörjads för två år sedan sa fastighetsdirektör Hans Wennerholm:

– Vi kan inte ha ett system där den som vill göra rätt och ber om tillstånd får nej, medan andra gör som de vill. Sådant kan skapa missämja mellan grannar.

Flera stora brygganläggningar

Inventeringen visar att en tredjedel av stugorna klarat sig utan anmärkningar. De ser ut ungefär som de gjorde när de byggdes.

En tredjedel av arrendatorerna har tagit sig vissa friheter. Kanske byggt in verandan och annekterat mera mark.

– Men det kan räcka med att de flyttar växthuset och komposten lite närmare huset, säger Michael Sundholm.

Den sista tredjedelen arrendatorer har gjort mer än vad kommunen vill acceptera. Det finns exempel på sommarstugeägare som byggt ut sina 60 kvadrat till över 100 kvadratmeter stora stugor. Som har utvidgat sina tomter till tre, fyra gånger den ursprungliga storleken och byggt flera, stora brygganläggningar.

Mer än fördubblas

Kommunen diskuterar lösningar med varje enskild sommarstugeägare.

Arrendeavgifterna, som varit i princip oförändrade i många år, kommer att höjas, sannolikt mer än fördubblas mot dagens årsavgifter på 5 000 - 6 000 kronor.

Det finns också tankar på att styra bebyggelsen genom att införa differentierade arrendeavgifter. Ju större stuga och brygga, ju högre avgift.

De som byggt allra störst och lagt beslag på väldigt mycket kommunal mark kan söka bygglov och strandskyddsdispens i efterhand. Beviljas inte det, måste man riva och återställa marken på egen bekostnad.

Dålig tillsyn

Om ett par veckor väntas besked från politikerna. Då avgörs det i vilka fall kommunen tänker se mellan fingrarna och när gränsen anses ha passerats.

– Kommunen har haft dålig tillsyn på Jäverön under många år. Då kan det som markägare vara svårt att kräva förändringar efter så lång tid. Vi vill ha ordning och rättvisa förhållanden, men måste kontrollera med juridiken vad vi kan och får göra, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Lander (C).