2015-06-05 18:00

2015-06-05 18:49

Kritik mot rivningar av hus

KARLSTAD

Svenska Byggnadsvårdsföreningen är kritisk till den nya detaljplanen för kvarteret Gäddan 14 som innebär att två villor på Grevgatan ska rivas för att ersättas av ett nytt flerfamiljshus.

Dessutom ska ett nytt flerfamiljshus byggas på en obebyggd tomt på Drottninggatan.

”Förslaget över detaljplan för kvarteret Gäddan 14 speglar en anmärkningsvärd brist på kunskap och förståelse för kulturarvet. Att trasa sönder en sådan historisk helhet medför stor skada på det arkitektoniska sammanhanget och den samhällshistoriska berättelsen” skriver arkitekt Kristina Berglund, styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen i ett yttrande.

Dessutom ska ett nytt flerfamiljshus byggas på en obebyggd tomt på Drottninggatan.

”Förslaget över detaljplan för kvarteret Gäddan 14 speglar en anmärkningsvärd brist på kunskap och förståelse för kulturarvet. Att trasa sönder en sådan historisk helhet medför stor skada på det arkitektoniska sammanhanget och den samhällshistoriska berättelsen” skriver arkitekt Kristina Berglund, styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen i ett yttrande.