2015-06-05 06:00

2015-06-05 11:42

Hjärnskadad hindras kommunicera

KARLSTAD: JO granskar förvaltningen

Den 77-åriga kvinnan lider av sviterna efter en allvarlig hjärnblödning och behöver sin surfplatta för att kunna kommunicera. Men kommunen säger nej.

För åtta år sedan drabbades den nu 77-åriga kvinnan av en kraftig hjärnblödning och bor idag på ett vårdboende i Karlstad. Enligt sonen, som är kvinnans ombud, har hon mycket svårt att prata och använder en surfplatta för att kunna kommunicera med sitt ansikte och bättre kunna förstå vad den hon pratar med säger. Men vård- och omsorgsförvaltningen nekar kvinnan att använda surfplattan till videotelefoni.

”Vad gäller användandet av surfplatta för videosamtal i allmänna utrymmen så är det ej tillåtet enligt en ordningsregel som gäller på alla vårdboenden i kommunen. Dessa ordningsregler är inte överklagningsbara”, skriver enhetschefen i ett mejl till sonen.

Minimal risk

Orsaken till att kvinnan använder surfplattan i de allmänna utrymmena är att hon inte vill vistas i sin lägenhet dagtid. Sonen menar att webbkameran i en surfplatta har begränsad upptagning och att risken att andra personer kommer med i ett samtal är minimal, dessutom spelas ingenting in. Han anser också att det inte står något om användning av surfplatta eller videosamtal i ordningsreglerna.

”Att neka NN rätten att använda ett medicinskt föreskrivet hjälpmedel är en grov kränkning av hennes medborgerliga rättigheter”, skriver sonen.

Surfplattan är utskriven av Hörselmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

JO granskar

Sonen ser kommunens agerande som tjänstefel, alternativt grovt tjänstefel, eftersom han menar att beslutet saknar lagstöd och stöd i kommunens egna regelverk. Nu har Justitieombudsmannen, JO, beslutat att inleda en granskning av vård- och omsorgsförvaltningen och har också begärt att arbetsmarknads- och socialnämnden ska yttra sig i ärendet.

För åtta år sedan drabbades den nu 77-åriga kvinnan av en kraftig hjärnblödning och bor idag på ett vårdboende i Karlstad. Enligt sonen, som är kvinnans ombud, har hon mycket svårt att prata och använder en surfplatta för att kunna kommunicera med sitt ansikte och bättre kunna förstå vad den hon pratar med säger. Men vård- och omsorgsförvaltningen nekar kvinnan att använda surfplattan till videotelefoni.

”Vad gäller användandet av surfplatta för videosamtal i allmänna utrymmen så är det ej tillåtet enligt en ordningsregel som gäller på alla vårdboenden i kommunen. Dessa ordningsregler är inte överklagningsbara”, skriver enhetschefen i ett mejl till sonen.

Minimal risk

Orsaken till att kvinnan använder surfplattan i de allmänna utrymmena är att hon inte vill vistas i sin lägenhet dagtid. Sonen menar att webbkameran i en surfplatta har begränsad upptagning och att risken att andra personer kommer med i ett samtal är minimal, dessutom spelas ingenting in. Han anser också att det inte står något om användning av surfplatta eller videosamtal i ordningsreglerna.

”Att neka NN rätten att använda ett medicinskt föreskrivet hjälpmedel är en grov kränkning av hennes medborgerliga rättigheter”, skriver sonen.

Surfplattan är utskriven av Hörselmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

JO granskar

Sonen ser kommunens agerande som tjänstefel, alternativt grovt tjänstefel, eftersom han menar att beslutet saknar lagstöd och stöd i kommunens egna regelverk. Nu har Justitieombudsmannen, JO, beslutat att inleda en granskning av vård- och omsorgsförvaltningen och har också begärt att arbetsmarknads- och socialnämnden ska yttra sig i ärendet.