2015-06-04 15:56

2015-06-04 16:32

Vad vill du åstadkomma med Karlstads centrum?

HALLÅ DÄR..

Maria Frisk (MP), kommunalråd i Karlstad som på torsdagen valdes till ordförande i Centrum Karlstad.

– Det handlar om att vi behöver tydliggöra vikten av samverkan ytterligare. Karlstad mår väldigt bra av ett attraktivt centrum.

Det rör sig mycket folk i några få kvarter i centrum. Vad kan Centrum Karlstad och kommunen göra för butiksinnehavarna i andra delar av stan som får kämpa hårdare om uppmärksamheten?

– Det händer mycket just nu. Från kommunens sida fokuserar man bland annat på miljön runt Älvpromenaden och Almentorget. Det spelar roll för hur folk rör sig i stan, liksom utbyggnaden av Merkuriusgallerian och de nya bostäderna i Inre hamn. Det gäller att vi har en bra dialog runt detta.

Hur ser du på centrumhandeln kontra utvecklingen av handeln på andra håll i kommunen och länet?

– Jag tror att ett attraktivt centrum gynnar hela Karlstads stad och länet. Ett attraktivt centrum med bra handel där människor trivs är gynnsamt även för till exempel Bergvik och Välsviken.

Vilka är de största utmaningarna för Karlstads centrum just nu?

– Ombyggnaden i stan och framkomligheten medan den pågår är en stor utmaning. Hur handeln i Karlstad rent generellt ska svara upp mot e-handeln är en annan utmaning.

Vilken är din favoritplats i centrum?

– Det är svårt att inte säga Älvpromenaden och Almentorget, som invigdes nu. Det är en fantastisk miljö. Och med vattnet! Vatten gillar jag.

– Det handlar om att vi behöver tydliggöra vikten av samverkan ytterligare. Karlstad mår väldigt bra av ett attraktivt centrum.

Det rör sig mycket folk i några få kvarter i centrum. Vad kan Centrum Karlstad och kommunen göra för butiksinnehavarna i andra delar av stan som får kämpa hårdare om uppmärksamheten?

– Det händer mycket just nu. Från kommunens sida fokuserar man bland annat på miljön runt Älvpromenaden och Almentorget. Det spelar roll för hur folk rör sig i stan, liksom utbyggnaden av Merkuriusgallerian och de nya bostäderna i Inre hamn. Det gäller att vi har en bra dialog runt detta.

Hur ser du på centrumhandeln kontra utvecklingen av handeln på andra håll i kommunen och länet?

– Jag tror att ett attraktivt centrum gynnar hela Karlstads stad och länet. Ett attraktivt centrum med bra handel där människor trivs är gynnsamt även för till exempel Bergvik och Välsviken.

Vilka är de största utmaningarna för Karlstads centrum just nu?

– Ombyggnaden i stan och framkomligheten medan den pågår är en stor utmaning. Hur handeln i Karlstad rent generellt ska svara upp mot e-handeln är en annan utmaning.

Vilken är din favoritplats i centrum?

– Det är svårt att inte säga Älvpromenaden och Almentorget, som invigdes nu. Det är en fantastisk miljö. Och med vattnet! Vatten gillar jag.