2015-06-04 06:00

2015-06-04 06:00

Fler använder hjälm – färre skador

KARLSTAD: Cykelhjälmslagen fyller tio år

Cykelhjälmslagen har fått fler barn och ungdomar att använda cykelhjälm. Andelen unga cyklister som vårdas för huvudskador har minskat.

För tio år sedan infördes en lag om att cyklister under 15 år ska använda cykelhjälm. Nu har forskare vid Karlstads universitet utvärderat effekten av den.

– När lagen infördes ökade hjälmanvändningen bland barn med tolv procentenheter, säger Carl Bonander, doktorand vid Centrum för personsäkerhet.

– En förklaring kan vara att föräldrar och lärare fått ett bra argument för att påverka sina barn och elever, trots att man inte kan bötfälla barn.

Regionala skillnader

Användningen av cykelhjälm har ökat bland både barn och vuxna under många år.

– Jag tror inte att den hade ökat i så stor utsträckning utan lagstiftningen, säger Carl Bonander.

Totalt använder cirka 70 procent av barnen i Sverige cykelhjälm. 30 procent av de vuxna gör det.

– Men det är stora regionala skillnader. I Stockholm använder 80 procent hjälm, i Malmö 30 procent.

Vilken grupp är minst benägen att använda hjälm?

– Jag tror att det är ungdomar. Vi ser att hjälmanvändandet avtar i tidiga tonåren.

Fortsätter hjälmanvändandet att öka?

– Det ser ju inte ut som att det stannar av. Och ju fler som använder hjälm i omgivningen desto större är sannolikheten att man själv gör det.

Men många tycker det är både fult och bökigt med hjälm.

Använder du cykelhjälm?

– Jag gör faktiskt inte det. Man förstör håret, man ska köpa en hjälm, den ska förvaras någonstans. Det är samma barriärer för mig som för många andra.

Behövs en lag även för vuxna?

– Det vill jag inte ta ställning till. Men jag misstänker att man skulle se en större ökning i hjälmanvändning om lagen inkluderade alla åldrar. Är man över 15 år så kommer ju böteslappsaspekten in också. Samtidigt kräver en sådan lag en ganska stor social acceptans och jag tror att den frivilliga hjälmanvändningen måste öka mer först.

Hjälmanvändare

Isac Strömberg, Carl Åstrand Raij och Linus Alte går i sjuan på Ilandaskolan. De använder cykelhjälm.

– Men vi är få som gör det, säger Isac Strömberg.

Varför har du hjälm?

– Jag ser ingen anledning att inte ha det.

Majoriteten av de andra eleverna struntar i hjälmen.

– Det beror väl på grupptrycket. De tycker det är töntigt och fult, säger Carl Åstrand Raij.

För tio år sedan infördes en lag om att cyklister under 15 år ska använda cykelhjälm. Nu har forskare vid Karlstads universitet utvärderat effekten av den.

– När lagen infördes ökade hjälmanvändningen bland barn med tolv procentenheter, säger Carl Bonander, doktorand vid Centrum för personsäkerhet.

– En förklaring kan vara att föräldrar och lärare fått ett bra argument för att påverka sina barn och elever, trots att man inte kan bötfälla barn.

Regionala skillnader

Användningen av cykelhjälm har ökat bland både barn och vuxna under många år.

– Jag tror inte att den hade ökat i så stor utsträckning utan lagstiftningen, säger Carl Bonander.

Totalt använder cirka 70 procent av barnen i Sverige cykelhjälm. 30 procent av de vuxna gör det.

– Men det är stora regionala skillnader. I Stockholm använder 80 procent hjälm, i Malmö 30 procent.

Vilken grupp är minst benägen att använda hjälm?

– Jag tror att det är ungdomar. Vi ser att hjälmanvändandet avtar i tidiga tonåren.

Fortsätter hjälmanvändandet att öka?

– Det ser ju inte ut som att det stannar av. Och ju fler som använder hjälm i omgivningen desto större är sannolikheten att man själv gör det.

Men många tycker det är både fult och bökigt med hjälm.

Använder du cykelhjälm?

– Jag gör faktiskt inte det. Man förstör håret, man ska köpa en hjälm, den ska förvaras någonstans. Det är samma barriärer för mig som för många andra.

Behövs en lag även för vuxna?

– Det vill jag inte ta ställning till. Men jag misstänker att man skulle se en större ökning i hjälmanvändning om lagen inkluderade alla åldrar. Är man över 15 år så kommer ju böteslappsaspekten in också. Samtidigt kräver en sådan lag en ganska stor social acceptans och jag tror att den frivilliga hjälmanvändningen måste öka mer först.

Hjälmanvändare

Isac Strömberg, Carl Åstrand Raij och Linus Alte går i sjuan på Ilandaskolan. De använder cykelhjälm.

– Men vi är få som gör det, säger Isac Strömberg.

Varför har du hjälm?

– Jag ser ingen anledning att inte ha det.

Majoriteten av de andra eleverna struntar i hjälmen.

– Det beror väl på grupptrycket. De tycker det är töntigt och fult, säger Carl Åstrand Raij.

Armbrott vanligaste skadan

Andelen cyklister under 15 år som lagts in på sjukhus efter cykelolyckor har minskat med sju procentenheter sedan lagen infördes.

2 500 svenska barn söker akutvård efter cykelolyckor varje år.

Den vanligaste skadan efter en cykelolycka är armbrott, men huvudskador är den vanligaste orsaken till dödsfall och funktionshinder.

Källa: Karlstads universitet