2015-06-03 20:15

2015-06-03 20:15

Kommunen sätter ut förbudsskyltar

VÅLBERG: Trafikkaos i Vålberg

Förbud mot trafik med tung lastbil. Så står det på skyltarna som kommunen nu sätter upp för att stoppa den tunga trafiken genom Vålberg.

Som NWT berättade i onsdags har ombyggnadsarbetena på Älvenäsbron lett till en kraftig ökning av den tunga lastbilstrafiken genom Vålberg.

Många chaufförer struntar i skyltarna som förbjuder genomfartstrafik och hänvisningarna till den långa omvägen mot Fagerås.

I onsdags beslutade kommunen att sätta upp skyltar med förbud mot trafik med tung trafik genom Vålberg. Skyltarna placeras vid infarterna till Vålberg under torsdagen. Trafikverket har också lovat att sätta upp liknande skyltar på E 45-an.

– Men bilar med varutransporter till Vålberg får naturligtvis åka in, säger Emma Rönnbäck, trafikingenjör på Karlstads kommun.

Tror du att skyltarna kommer att hjälpa?

– Förhoppningsvis. Det är polisens sak att övervaka att förbudet efterlevs.

Som NWT berättade i onsdags har ombyggnadsarbetena på Älvenäsbron lett till en kraftig ökning av den tunga lastbilstrafiken genom Vålberg.

Många chaufförer struntar i skyltarna som förbjuder genomfartstrafik och hänvisningarna till den långa omvägen mot Fagerås.

I onsdags beslutade kommunen att sätta upp skyltar med förbud mot trafik med tung trafik genom Vålberg. Skyltarna placeras vid infarterna till Vålberg under torsdagen. Trafikverket har också lovat att sätta upp liknande skyltar på E 45-an.

– Men bilar med varutransporter till Vålberg får naturligtvis åka in, säger Emma Rönnbäck, trafikingenjör på Karlstads kommun.

Tror du att skyltarna kommer att hjälpa?

– Förhoppningsvis. Det är polisens sak att övervaka att förbudet efterlevs.