2015-06-02 21:38

2015-06-03 12:43

Tung trafik genom tätort

VÅLBERG: Broreparation ställer till det

Älvenäsbron får ny beläggning. Vilket har gett längre resväg öster ut. Och ökad trafik genom Vålberg, trots förbudsskyltar.

Under en dryg månad framåt kommer Älvenäsbron vid Vålberg att repareras. Detta har medfört att resenärer som ska österut har fått en längre resväg, drygt två mil. Vilket har fått många resenärer att surna till.

– Det kan jag väl förstå, men jag måste anvisa en väg där alla kan åka. Annars skulle det bli omöjligt med alla informationstavlor, säger Hans Stråt.

Han är projektledare på Trafikverket där man fått ta emot en del samtal om trafiksituationen. För det är inte bara längre resväg som blivit en följd av reparationen.

”Är en väg som pallar”

Boende i Vålberg har uppmärksammat Trafikverket på en ökad ström av tung trafik.

– De säger att det är farligt och felinformerat, den nivån är det på samtalen. De säger att vi leder in trafiken i Vålberg, men det gör vi inte.

– Vi hänvisar trafiken mot Fagerås, detta eftersom det är vår väg och är en väg som pallar för såväl tunga, som breda och höga transporter, säger Hans Stråt.

Skyltar om att motortrafik är förbjuden genom orten, bussar i linjetrafik undantaget, finns vid Nyängsrondellen. Men trots detta väljer, enligt boende, flera lastbilar vägen genom Vålberg.

Möjligheten att använda sig av trafikljus vid bron är obefintlig.

– Det är trafik som pågår 24 timmar om dynget och en för lång sträcka. Och även om man har ljus så hänger bilar på i en karavan när det blir rött

Skulle persontrafiken kunna åka någon annan väg?

– Vi ser helst att den åker anvisad väg, och inte belastar Vålbergs tätort med onödig trafik.

Tror du att reparationen kommer medföra fler problem med tanke på att det snart är semester?

– Vi har nog räknat med att vi är klara den 5 juli och då är inte semestern riktigt i gång, säger Hans Stråt.

Vad det gäller trafiken genom tätorten så har Trafikverket uppmärksammat kommunen på situationen.

Från kommunen, som äger vägen genom Vålberg, säger man såhär:

– Vi har varit ute och tittat och ska få till ett beslut så snart som möjligt om att stoppa den tunga genomfartstrafiken genom Vålberg, säger Emma Rönnbäck, trafikingenjör på Karlstads kommun.

Under en dryg månad framåt kommer Älvenäsbron vid Vålberg att repareras. Detta har medfört att resenärer som ska österut har fått en längre resväg, drygt två mil. Vilket har fått många resenärer att surna till.

– Det kan jag väl förstå, men jag måste anvisa en väg där alla kan åka. Annars skulle det bli omöjligt med alla informationstavlor, säger Hans Stråt.

Han är projektledare på Trafikverket där man fått ta emot en del samtal om trafiksituationen. För det är inte bara längre resväg som blivit en följd av reparationen.

”Är en väg som pallar”

Boende i Vålberg har uppmärksammat Trafikverket på en ökad ström av tung trafik.

– De säger att det är farligt och felinformerat, den nivån är det på samtalen. De säger att vi leder in trafiken i Vålberg, men det gör vi inte.

– Vi hänvisar trafiken mot Fagerås, detta eftersom det är vår väg och är en väg som pallar för såväl tunga, som breda och höga transporter, säger Hans Stråt.

Skyltar om att motortrafik är förbjuden genom orten, bussar i linjetrafik undantaget, finns vid Nyängsrondellen. Men trots detta väljer, enligt boende, flera lastbilar vägen genom Vålberg.

Möjligheten att använda sig av trafikljus vid bron är obefintlig.

– Det är trafik som pågår 24 timmar om dynget och en för lång sträcka. Och även om man har ljus så hänger bilar på i en karavan när det blir rött

Skulle persontrafiken kunna åka någon annan väg?

– Vi ser helst att den åker anvisad väg, och inte belastar Vålbergs tätort med onödig trafik.

Tror du att reparationen kommer medföra fler problem med tanke på att det snart är semester?

– Vi har nog räknat med att vi är klara den 5 juli och då är inte semestern riktigt i gång, säger Hans Stråt.

Vad det gäller trafiken genom tätorten så har Trafikverket uppmärksammat kommunen på situationen.

Från kommunen, som äger vägen genom Vålberg, säger man såhär:

– Vi har varit ute och tittat och ska få till ett beslut så snart som möjligt om att stoppa den tunga genomfartstrafiken genom Vålberg, säger Emma Rönnbäck, trafikingenjör på Karlstads kommun.