2015-06-02 21:52

2015-06-02 22:21

Satsar på skolan och omsorgen

KARLSTAD: 161 miljoner kronor mer till nämnderna 2016

(UPPDATERAD) Nämnderna i Karlstads kommun får 161 miljoner kronor mer under 2016 jämfört med i år. Det stod klart efter tisdagens budgetkommunstyrelsemöte.

Den politiska majoriteten vill inför 2016 främst prioritera skolan och omsorgen som totalt får 33 miljoner kronor mer.

Kommunens totala budget ligger på 4,5 miljarder kronor och efter en generell uppräkning med 1 procent och olika tillägg nämnderna totalt en förstärkning med 161 miljoner kronor.

Mest pengar går till skolan och omsorgen som majoriteten valt att satsa extra på i år. Barn- och ungdomsnämnden får knappt 1,5 miljarder kronor för 2016, vilket är en resursförstärkning med 19 miljoner kronor.

Fler lärare

Här ska det bland annat satsas på fler lärare, mindre barngrupper och att minska skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar, mellan svenskfödda och nyanlända och mellan skolor.

Vård- och omsorgsnämnden får drygt 1,2 miljarder kronor nästa år och det är 14 miljoner mer jämfört med i år. Pengarna ska bland annat gå till insatser för att säkra personalförsörjningen, fortsatt utveckling av anhörigcentrum och till fler aktiviteter för de med funktionsnedsättning.

Ett antal stora investeringar ska göras under perioden 2016–2018, bland annat ska Hultsbergsskolan byggas om och till för närmare 200 miljoner kronor med start nästa år.

Mindre överskott

– Kommunen har en sund ekonomi och räknar med ett plusresultat på cirka 90 miljoner kronor i år, jämfört med 57 miljoner i fjol, men vi väntar inga höga överskott för 2017 och 2018.

– Det är lite bekymmersamt, med tanke på alla de stora investeringar som väntar. Bland annat ombyggnaden av Karlstad C och renoveringen av Kvarnbergsskolan, säger budgetchefen Ingemar Granath.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade egna budgetförslag. Fullmäktige fattar det slutliga beslutet om budgeten den 15 juni.

Kommunens totala budget ligger på 4,5 miljarder kronor och efter en generell uppräkning med 1 procent och olika tillägg nämnderna totalt en förstärkning med 161 miljoner kronor.

Mest pengar går till skolan och omsorgen som majoriteten valt att satsa extra på i år. Barn- och ungdomsnämnden får knappt 1,5 miljarder kronor för 2016, vilket är en resursförstärkning med 19 miljoner kronor.

Fler lärare

Här ska det bland annat satsas på fler lärare, mindre barngrupper och att minska skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar, mellan svenskfödda och nyanlända och mellan skolor.

Vård- och omsorgsnämnden får drygt 1,2 miljarder kronor nästa år och det är 14 miljoner mer jämfört med i år. Pengarna ska bland annat gå till insatser för att säkra personalförsörjningen, fortsatt utveckling av anhörigcentrum och till fler aktiviteter för de med funktionsnedsättning.

Ett antal stora investeringar ska göras under perioden 2016–2018, bland annat ska Hultsbergsskolan byggas om och till för närmare 200 miljoner kronor med start nästa år.

Mindre överskott

– Kommunen har en sund ekonomi och räknar med ett plusresultat på cirka 90 miljoner kronor i år, jämfört med 57 miljoner i fjol, men vi väntar inga höga överskott för 2017 och 2018.

– Det är lite bekymmersamt, med tanke på alla de stora investeringar som väntar. Bland annat ombyggnaden av Karlstad C och renoveringen av Kvarnbergsskolan, säger budgetchefen Ingemar Granath.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade egna budgetförslag. Fullmäktige fattar det slutliga beslutet om budgeten den 15 juni.