2015-06-02 21:23

2015-06-02 21:23

Här är målet med 100 000 invånare snart nått

KARLSTAD: Snart 100 000 bin på Löfbergs tak

En rökpuff lurar bina att misstänka skogsbrand och får dem att hålla sig extra lugna. Det betyder fritt fram för eleverna från Orrholmsskolan att våga kika ner i bikuporna på Löfbergs tak.

Varför inte fly för livet om man nu tror att det brinner? Josefina Oddsberg från Bee Urban, som ansvarar för skötseln av kaffeföretagets 100 000 bin, har svaret:

– De förbereder sig för att orka flytta genom att krypa ner och äta lite extra.

Bin i ekosystemet

För klass 3-4 på Orrholmsskolan är tisdagens studiebesök ett led i att lära sig mer om hållbarhet och ekosystem.

– Och kanske, kanske blir det bikupor på vår skolgård så småningom, säger läraren Fredrik Nylén.

Hotade bin

Antal bin minskar oroväckande i hela världen till följd av sjukdomar, föroreningar och annat. Samtidigt har bin en viktig funktion för människans överlevnad. Utan bin ingen pollinering och utan pollinering knappt någon mat.

Beroende av bin

– Även kaffeträd är beroende av pollinering. Vi arbetar mycket med hållbarhet och vill därför lyfta hela frågan genom att ha tama och ekologiska bin här på vårt eget tak, säger Anders Thorén, kommunikationschef på Löfbergs i Karlstad.

För kallt

Det är ganska lugnt i bisamhället på taket när Josefina Oddsberg lyfter på locket för att barnen ska få sig en titt. Rökpuffen gör sitt, men främst är det kylan som gör bina avvaktande.

– Kommer bara solen så flyger de i en radie på tre kilometer. Hamnar de för långt bort så övernattar de i en blomma innan de flyger hem hit igen.

Varför inte fly för livet om man nu tror att det brinner? Josefina Oddsberg från Bee Urban, som ansvarar för skötseln av kaffeföretagets 100 000 bin, har svaret:

– De förbereder sig för att orka flytta genom att krypa ner och äta lite extra.

Bin i ekosystemet

För klass 3-4 på Orrholmsskolan är tisdagens studiebesök ett led i att lära sig mer om hållbarhet och ekosystem.

– Och kanske, kanske blir det bikupor på vår skolgård så småningom, säger läraren Fredrik Nylén.

Hotade bin

Antal bin minskar oroväckande i hela världen till följd av sjukdomar, föroreningar och annat. Samtidigt har bin en viktig funktion för människans överlevnad. Utan bin ingen pollinering och utan pollinering knappt någon mat.

Beroende av bin

– Även kaffeträd är beroende av pollinering. Vi arbetar mycket med hållbarhet och vill därför lyfta hela frågan genom att ha tama och ekologiska bin här på vårt eget tak, säger Anders Thorén, kommunikationschef på Löfbergs i Karlstad.

För kallt

Det är ganska lugnt i bisamhället på taket när Josefina Oddsberg lyfter på locket för att barnen ska få sig en titt. Rökpuffen gör sitt, men främst är det kylan som gör bina avvaktande.

– Kommer bara solen så flyger de i en radie på tre kilometer. Hamnar de för långt bort så övernattar de i en blomma innan de flyger hem hit igen.