2015-06-02 15:44

2015-06-02 15:57

Elever anmäler dansundervisning

KARLSTAD

Tre elever på Sundstagymnasiet anmäler skolan för diskriminerande dansundervisning.

Varje år arrangeras en dansdag där instruktören delar upp eleverna utifrån kön.

– Undervisningen diskriminerar de som har en annan könsidentitet än man eller kvinna, skriver eleverna i en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

– Undervisningen upprätthåller dessutom heteronormen, vilket gör att skolan brister i det förebyggande och främjande arbetet för en öppen och trygg skola för alla elever.

De tog upp frågan med lärare och biträdande rektor som föreslog att eleverna skulle fortsätta att delas upp på samma sätt, men att instruktören skulle använda orden förare och följare i stället för tjej och kille.

Det räcker inte, menar anmälarna, som anser att elever exkluderas.

Varje år arrangeras en dansdag där instruktören delar upp eleverna utifrån kön.

– Undervisningen diskriminerar de som har en annan könsidentitet än man eller kvinna, skriver eleverna i en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

– Undervisningen upprätthåller dessutom heteronormen, vilket gör att skolan brister i det förebyggande och främjande arbetet för en öppen och trygg skola för alla elever.

De tog upp frågan med lärare och biträdande rektor som föreslog att eleverna skulle fortsätta att delas upp på samma sätt, men att instruktören skulle använda orden förare och följare i stället för tjej och kille.

Det räcker inte, menar anmälarna, som anser att elever exkluderas.