2015-06-01 16:40

2015-06-01 16:41

Fanfarer för nya Älvpromenaden

KARLSTAD

Med fanfarer från både Wermlandssextetten och en kraftig sydvästvind invigdes på måndagen den nya Almenparken i centrala Karlstad. Parken är den första etappen av stadsutvecklingsprojektet Älvpromenaden som drivs av kommunen.

Almenparken kallas Fredsgatans trekantiga utvidgning ner mot Älvgatan och Klarälvens västra gren. Almenparken är en central del i den nya Älvpromenad som Karlstads kommun avser att skapa – eller Karlstads nya solsida som den också har kallats.

På måndagen var det äntligen dags för invigning. Vi skriver äntligen eftersom det första spadtaget togs redan för ett och ett halvt år sedan.

– Det har varit mycket, förklarade förra kommunalrådet Henrik Lander (C) i samband med invigningen.

Mycket arbete

– Det har bytts vatten- och avloppsledningar, det visade sig finnas arkeologiska lämningar som behövde grävas ut och så har vi gått en match med dem som bestämmer för att få ta bort de alléträd som var i dåligt skick. Nya träd ska planteras senare.

Nu fortsätter arbetet med den del av parken som vetter mot drottninggatan och med Älvgatan väster ut till Pihlgrensgatan och österut till Järnvägsgatan. Därefter följer Museigatan och den sista delen av Sandgrundsparkens omvandling. Däremot hoppar kommunen över Residenstorget, det ska tänkas litet till på utformningen där.

Den nu färdiga delen av Almenparken innehåller också en konstnärlig utsmyckning av konstnären och arkitekten Carl Boutard. Konstverket börjar uppe i den stora almen med en avbildning i brons av en gren från ett av de träd som tagits bort. Det fortsätter sedan vid de nya stensofforna och sluter alldeles vid kajen.

– Jag har avbildat ekollon, lönnäsor och annat som jag har hittat på marken, säger konstnären.

De arkeologiska undersökningarna har avslöjat lämningar från tre sekel efter verksamheter vid det som var Karlstads första hamn.

Almenparken kallas Fredsgatans trekantiga utvidgning ner mot Älvgatan och Klarälvens västra gren. Almenparken är en central del i den nya Älvpromenad som Karlstads kommun avser att skapa – eller Karlstads nya solsida som den också har kallats.

På måndagen var det äntligen dags för invigning. Vi skriver äntligen eftersom det första spadtaget togs redan för ett och ett halvt år sedan.

– Det har varit mycket, förklarade förra kommunalrådet Henrik Lander (C) i samband med invigningen.

Mycket arbete

– Det har bytts vatten- och avloppsledningar, det visade sig finnas arkeologiska lämningar som behövde grävas ut och så har vi gått en match med dem som bestämmer för att få ta bort de alléträd som var i dåligt skick. Nya träd ska planteras senare.

Nu fortsätter arbetet med den del av parken som vetter mot drottninggatan och med Älvgatan väster ut till Pihlgrensgatan och österut till Järnvägsgatan. Därefter följer Museigatan och den sista delen av Sandgrundsparkens omvandling. Däremot hoppar kommunen över Residenstorget, det ska tänkas litet till på utformningen där.

Den nu färdiga delen av Almenparken innehåller också en konstnärlig utsmyckning av konstnären och arkitekten Carl Boutard. Konstverket börjar uppe i den stora almen med en avbildning i brons av en gren från ett av de träd som tagits bort. Det fortsätter sedan vid de nya stensofforna och sluter alldeles vid kajen.

– Jag har avbildat ekollon, lönnäsor och annat som jag har hittat på marken, säger konstnären.

De arkeologiska undersökningarna har avslöjat lämningar från tre sekel efter verksamheter vid det som var Karlstads första hamn.